Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư”

Sáng ngày 07/9/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư” tại huyện Na Rì.

Dự hội thảo có đồng chí Triệu Thị Thúy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Phạm Huy Hoàng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì hội thảo.

Phía huyện có đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí  thư TT Huyện ủy; Đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Mã Thị Hường – UVBTV HU, Phó chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban tổ chức Huyện uỷ, đại biểu là trưởng ban Công tác Mặt trận ở một số xã, khu dân cư trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 có 417 vị ủy viên; Trong đó có 107 vị đại diện cho các tổ chức thành viên… Với chức năng, nhiệm vụ của mình, ban công tác Mặt trận ở các thôn, bản, khu dân cư đã tích cực phối hợp với trưởng thôn, các tổ chức hội, đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân; trực tiếp tham gia giải quyết những vướng mắc nảy sinh ở địa bàn dân cư; thu thập, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với cấp ủy, chính quyền và Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Động viên, hướng dẫn Nhân dân giám sát hoạt động của đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cư trú trên địa bàn khu dân cư. Phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia hòa giải ở cộng đồng dân cư; thực hiện quy ước, hương ước của thôn, bản, khu dân cư.

Tại Hội thảo, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, ban Công tác Mặt trận các thôn, bản, khu dân cư đã tham gia phát biểu các tham luận, ý kiến phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Trong đó, nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của ban Công tác Mặt trận theo hướng thiết thực, cụ thể, gần gũi; tăng cường vai trò gương mẫu, uy tín của trưởng ban Công tác Mặt trận; tăng cường công tác tập huấn cho trưởng ban và các thành viên Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư…

Phát biểu tại hội thảo đồng chí: Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao vai trò đóng góp tích cực của các trưởng ban Công tác Mặt trận, đồng thời trao đổi thẳng thắn các vấn đề trong quá trình thực hiện phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Ban Công tác Mặt trận khu dân cư nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận tại hội thảo đồng chí Triệu Thị Thúy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn ghi nhận, đánh giá cao các tham luận, ý kiến đóng góp của đại biểu. Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã quan tâm hướng dẫn hoạt động để các Ban Công tác Mặt trận ở các thôn, bản, khu dân cư hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân./.

Duy Linh

Bài trướcKhai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2022
Bài tiếp theoUBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình công tác 9 tháng và bàn nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022