Hội thảo góp ý lập Quy hoạch sử dụng đất huyện Na Rì giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Ngày 22/4/2021, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào công tác lập quy hoạch sử dụng đất huyện Na Rì giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Mã Thị Hường – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Hồng Thái – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện; đại diện đơn vị tư vấn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính- Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường phụ trách đất đai các xã, thị trấn.

Tại Hội thảo, đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện và tổng hợp ý kiến danh mục công trình quy hoạch trong giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021về đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất đô thị… Theo đó phần lớn đại biểu dự hội thảo cơ bản thống nhất với báo cáo tóm tắt của đơn vị tư vấn, tuy nhiên một số ý kiến chưa nhất trí với bản báo cáo đã được lập. Các đại biểu cho rằng, đơn vị tư vấn cần tiếp tục trao đổi, bám sát các quy hoạch đã ban hành, lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn có liên quan để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp nhất là quy hoạch về sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp còn có vị trí chưa được bố trí rõ ràng…

Phát biểu tại Hội thảo đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành chuyên môn và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, lưu ý đến công tác quản lý đất đai, điều chỉnh diện tích đất… Phương án sử dụng đất của các xã, thị trấn phải đảm bảo phù hợp với nội dung, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của huyện, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; đánh giá đầy đủ tiềm năng, thế mạnh cũng như tồn tại, hạn chế trong việc sử dụng đất; phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn 2021-2030 và các giai đoạn tiếp theo. Nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp, chọn lọc, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng dự án quy hoạch phù hợp với định hướng của cấp ủy, chính quyền và thực trạng đất đai của địa phương; sớm hoàn thiện báo cáo để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Quy hoạch theo kế hoạch đề ra./.

 Quốc Khánh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây