Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội VI Người cao tuổi Việt Nam

Sáng ngày 13/5/2022, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025, Nghị quyết Đại hội VI Người cao tuổi Việt Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ huyện, lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt các nội dung, gồm: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quán triệt bài phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội VI, Hội Người cao tuổi Việt Nam; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch thực hiện Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến 2030 trên địa bàn tỉnh; Triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI  Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Tại hội nghị các đại biểu và các điểm cầu các huyện, thành phố đã thảo luận, phát biểu ý kiến tham gia vào các nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, đưa ra các giải pháp, phương hướng và bày tỏ sự quyết tâm thực hiện đảm bảo những chỉ tiêu cụ thể được đề ra…/.

Ngọc Oánh

Bài trướcThường trực HĐND huyện Na Rì tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026