Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Giảm nghèo năm 2022 và hỗ trợ Nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 10/3/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022; kế hoạch 5 năm giai đoan 2021 – 2025đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ Nhà ở cho hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phạm Duy Hưng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia,Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ Nhà ở cho h nghèo còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Ma Từ Đông Điền – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Hồ Thị Kim Ngân – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Dự tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Nông văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện cùng các phòng, ban cơ quan đơn vị liên quan.

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong năm 2021, Bắc Kạn đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho các đối tượng thụ hưởng, từ hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm, các chính sách về giáo dục, đào tạo, y tế, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ nhà ở…, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình 30a, Chương trình 135. Kết quả đến hết năm 2021, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020, tổng số hộ nghèo là 13.867 hộ, tỷ lệ 17,02%, giảm 1,48% so với năm 2020. Số hộ cận nghèo còn 8.239 hộ, tỷ lệ 10,11%, giảm 0,35% so với năm 2020. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025, số hộ nghèo là 21.946 hộ, tỷ lệ 26,93%. Tổng số hộ cận nghèo là 7.935 hộ, tỷ lệ 9,74%.

Đối với việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, số nhà phân bổ đợt 1 đã thực hiện hoàn thành 31/58 nhà, số còn lại đang thực hiện. Theo đánh giá tại Hội nghị, tỷ lệ hộ nghèo giảm chậm và chưa đạt kế hoạch, mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo ở một số chỉ tiêu thấp như nhà tiêu hợp vệ sinh, tài sản tiếp cận thông tin, chất lượng nhà ở… Theo các đại biểu, dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến công tác giảm nghèo, nhất là thu nhập của hộ nghèo còn thấp là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ giảm nghèo không đạt kế hoạch.

Năm 2022 Bắc Kạn đặt ra mục tiêu và cả giai đoạn 2021 – 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2 – 2,5% mỗi năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân từ 3,5 – 4% trở lên. Đến năm 2025, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 18%. Giải pháp đưa ra để đạt mục tiêu trên là tiếp tục triển khai đầy đủ các chính sách giảm nghèo chung, các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…

Đối với huyện Na Rì theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2022 là 3.953/10.181 hộ, chiếm tỷ lệ 38,83%; số hộ cận nghèo 815/10.181 hộ, chiếm tỷ lệ 8,01%. Tổng số hộ nghèo và cận nghèo chiếm 46,84%. Để thực hiện giảm nghèo được từ 3,5% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 tương ứng với 357 hộ. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo huyện Na Rì, qua rà soát từ UBND các xã, thị trấn dự kiến nhu cầu thực hiện trên địa bàn huyện Na Rì gồm 37 dự án/17 xã, thị trấn với tổng kinh phí trên 10,3 tỷ đồng trong đó Dự án đa dạng hóa sinh kế và phát triển các mô hình giảm nghèo năm 2022 gồm 13 Dự án với tổng nhu cầu kinh phí gần 3,6 tỷ đồng; Dự án hỗ trợ  phát triển sản xuất trong lĩnh nông nghiệp gồm 24 Dự án với tổng nhu cầu kinh phí trên 6,7 tỷ đồng

Về nhà ở được phân bổ 11 nhà, hiện nay đã thực hiện hoàn thành 05 nhà trong đó Nhà ở cho hộ nghèo có người có công, thân nhân người có công với cách mạng là 02 nhà; Nhà ở cho gia đình Cựu Chiến bình nghèo là 02 nhà và Nhà ở cho hộ nghèo thuộc xã đặc biệt khó khăn là 01 nhà còn 06 nhà hiện đang triển khai thực hiện

Tại Hội nghị huyện Na Rì cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền cần ban hành sớm các văn bản hướng dẫn thực hiện và cấp kinh phí các Chương trình Mục tiêu Quốc gia cho địa phương khi Trung ương ban hành và phân bổ để huyện tổ chức triển khai thực hiện kịp tiến độ; Đề nghị ban chỉ đạo hỗ trợ Nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về Nhà ở tỉnh Bắc Kạn xem xét, nhất trí nghiệm thu đối với các trường hợp hộ nghèo được thực hiện hỗ trợ Nhà ở thực hiện lợp mái nhà bằng Fibro xi măng; tiếp tục phân bổ số lượng Nhà ở hỗ trợ năm 2022 để đơn vị triển khai thực hiện…

Kết luận hội nghị đồng chí Phạm Duy Hưng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh hiện nay vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự sát sao trong công tác giảm nghèo, một bộ phận người dân còn tư tưởng chưa muốn thoát nghèo, việc triển khai một số mô hình sản xuất chưa thực sự hiệu quả. Vì vậy, để triển khai tốt công tác giảm nghèo năm 2022 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền cần chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp giảm nghèo, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác giáo dục, đổi mới công tác tuyên truyền để người dân tự ý thức vươn lên thoát nghèo. Các địa phương chủ động đề xuất các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; chủ động kế hoạch để khi có nguồn vốn sẽ triển khai ngay các chương trình, dự án. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp phải xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác giảm nghèo hằng năm để có chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc kịp thời. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng với các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án; khi có văn bản hướng dẫn của cấp trên cần triển khai kịp thời đến cơ sở.../.

Quốc Khánh

Bài trướcNa Rì tổ chức chào cờ đầu tuần
Bài tiếp theoHuyện đoàn Na Rì hưởng ứng ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022