Hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”

Sáng ngày 12/5/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai Cương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” với các điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Tham gia hội nghị, tại điểm cầu huyện Na Rì có lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện; các Công đoàn cơ sở trực thuộc, Công đoàn các ngành dọc đóng trên địa bàn huyện.

Mục tiêu thực hiện của Liên đoàn Lao động tỉnh là: Phấn đấu trong năm 2022 và 2023 có 700 sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế – xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn. Giai đoạn 1 (Từ nay đến hết tháng 5/2022): Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 (Sáng kiến được tính từ 01/9/2021 đến 31/5/2022). Giai đoạn 2 (Từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023): Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023); Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII . Phấn đấu: Mỗi công đoàn cơ sơ sở có ít nhất 01 sáng kiến tham gia Chương trình.

Mục đích của Chương trình là nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn tập trung thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay là đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid – 19 và chăm lo đời sống, ổn định việc làm cho đoàn viên, người lao động, góp phần phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình.  Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có cơ hội thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó đóng góp  sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác. Đặc biệt Chương trình còn là nơi để mỗi đoàn viên Công đoàn, người lao động  thể hiện ý chí, tình cảm, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII…/.

 Ngọc Oánh

Bài trướcĐoàn Kiểm tra thực hiện Đề án số 07 của tỉnh kiểm tra tại huyện Na Rì
Bài tiếp theoNa Rì thiệt hại trên 500 triệu đồng do mưa lũ