Hội nghị trực tuyến tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày 08/6/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Ông Nguyễn Trung Tiến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục kinh tế, Tổ trưởng tổ thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.  

Tham dự Hội nghị trực tiếp có đại diện Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế Trung ương, giám sát viên Trung ương; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê. Tham dự trực tuyến có Lãnh đạo Cục và phòng tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo và giám sát viên cấp tỉnh, huyện tại 160 Chi cục Thống kê cấp huyện.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến nhấn mạnh, thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Tổng cục thống kê đã chủ trì thực hiện tổng điều tra phiếu doanh nghiệp, phiếu sự nghiệp, phiếu hiệp hội từ ngày 01/3/2021 và thực hiện phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 01/7/2021. So với tổng điều tra năm 2017 và điều tra cá thể năm 2020, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có một số thay đổi cơ bản đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo. Thay đổi về đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện Tổng điều tra. Vụ Thương mai dịch vụ chủ trì thực hiện các công tác chuẩn bị năm 2020, Cục Thể thao du lịch chủ trì công tác triển khai thu thập thông tin năm 2021. Thay đổi về các thức đặt câu hỏi. Bổ sung đối tượng điều tra, toàn bộ các cơ sở không có địa điểm kinh doanh cố định được điều tra phiếu toàn bộ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì

Tại Hội nghị, đại diện Tổng cục Thống kê đã trình bày một số nội dung: Các nhiệm vụ Tổng điều tra giai đoạn 2; Hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; Sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Với nhiều điểm cải tiến, đổi mới của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin tới các đại biểu tham dự. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các nội dung được trình bày tại Hội nghị./.

 Quốc Khánh

Bài trướcChương trình phát thanh ngày 08 tháng 6 năm 2021
Bài tiếp theoKhai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ