Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 2 ngày 27 và 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc Hội; Ủy viên Bộ Chính trị – Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính Phủ;các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương… cùng hơn 959 nghìn cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương đến các địa phương trên toàn quốc.

          Tại điểm cầu huyện Na Rì do đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, các đồng chí Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì

          Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt Nghị quyết là công việc thường xuyên, liên tục; phải thực hiện nghiêm túc bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt, tập trung nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những định hướng lớn, điểm mới trong nghị quyết; từ đó liên hệ và vận dụng phù hợp với thực tiễn, yêu cầu của mỗi địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong quá trình nghiên cứu học tập nghị quyết, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng. Công tác tuyên truyền phải được thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo và phù hợp với từng đối tượng; phát huy hệ thống tuyên giáo, các cơ quan báo chí, báo cáo viên, tuyên truyền viên. Phải kịp thời lý giải những băn khoăn của cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời uốn nắn những định hướng không đúng; kiên quyết đấu tranh phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch… Vì vậy, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Trong 2 ngày, hội nghị đa quán triệt 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Tại điểm cầu huyện Na Rì, các đồng chí đại biểu tham gia học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ 05 nội dung chuyên đề nghị quyết; đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu và vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống./.

Ngọc Oánh

 

Bài trướcGiải bóng chuyền hơi Trung – Cao tuổi huyện Na Rì năm 2021
Bài tiếp theoLễ công bố xã Kim Lư đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020