Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 2 ngày 21 và 22/7/2022, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 661 điểm cầu với 1.089.000 đại biểu tham gia học tập.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.

Trong 1 ngày rưỡi học tập, các đại biểu được nghiên cứa, quán triệt 04 chuyện đề. Chuyên đề 1: “Tiếp tục đổi  mới, hoàn  thiện thể chế, chính  sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt.

Chuyên đề 2 “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Trần Tuấn  Anh – Ủy  viên Bộ Chính trị, Trưởng  Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 3: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do đồng chí Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt.

Chuyên đề 4: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống; giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết này. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra…/.

Ngọc Oánh

Bài trướcTuổi trẻ Na Rì – Dấu ấn một nhiệm kỳ
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Na Rì