Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của tỉnh

Sáng này 05/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với 183 điển cầu trong toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của tỉnh. Dự trực tiếp triển khai có đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các sở ngành tỉnh Bắc Kạn.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại huyện, BCV cấp huyện; Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện và các điểm cầu trực tuyến tại các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị đã quán triệt Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Khái quát nội dung cơ bản của Kế hoạch (chương trình) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW. Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận số 08-KL/TW. Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, phạm vi chỉ đạo, nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Khái quát nội dung cơ bản của Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Khái quát nội dung cơ bản của Kế hoạch (chương trình) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TƯ; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Khái quát nội dung cơ bản của Kế hoạch (chương trình) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 12-KL/TƯ; Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam. Khái quát nội dung cơ bản của Kế hoạch (chương trình) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TƯ; Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Kết luận số 20-KL/TW ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về kinh tế – xã hội năm 2021 – 2022.

Kết luận Hội nghị đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy tập trung chỉ đạo việc tổ chức, quán triệt, học tập trong cán bộ đảng viên và tuyên truyền  các nội dung cốt lõi trọng tâm các Chỉ thị, kết luận, quy định hướng dẫn đến cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân; công tác quán triệt phải được thực hiện khẩn trương nghiêm túc và phù hợp với địa phương. Song song với việc học tập đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để phù hợp với địa phương, cơ quan đơn vị; kế hoạch hoặc chương trình phải bám sát sự chỉ đạo của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, đồng thời kiểm tra nhắc nhở đối với tổ chức Đảng chưa hoạt động tốt nội dung chỉ đạo của tỉnh. Mặt trận tỏ quốc và các tổ chức hội đoàn thể các cấp theo chức năng nhiệm vụ tăng cường côgn tác tuyên truyền đến cán bộ hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy chính quyền tuyệt đối không được lơ là chủ quan mất cảnh giác, cần phải theo dõi sát tình hình, quản lý chặt chẽ di, biến động dân cư để chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch với nỗ lực và quyết tâm cao nhất nhằm ngăn chạn không để dịch bệnh bùng phát lây lan trên địa bàn…/.

Quốc Khánh

Bài trướcThôn Nà Chót xã Trần Phú tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc
Bài tiếp theoTập huấn triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu