Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Chiều ngày 08/02/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đầu năm 2021và tổng kết Đề án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020 với các huyện, thành phố. Đồng chí Đinh Quang Tuyên – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

Dự điểm cầu tại huyện Na Rì có đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các phòng, ban chuyên môn liên quan của huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị đã thông qua các báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Báo cáo của các đơn vị được giao làm chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố tại các điểm cầu. Theo báo cáo của UBND tỉnh cho thấy tổng kế hoạch vốn đầu tư là 2.513 tỷ đồng, trong đó vốn giao năm 2020 là 2.159 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang là 298 tỷ đồng và vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 được giao thực hiện năm 2020 là 55 tỷ đồng; lũy kế vốn thanh toán trong năm đạt 2.151 tỷ đồng đạt 86% kế hoạch vốn giao. Trong đó nguồn vốn cân đối từ ngân sách địa phương giải ngân được 93% kế hoạch vốn giao; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất giải ngân được 99,7% kế hoạch và nguồn thu từ Sổ xố kiến thiết gải ngân được 75,5%; nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân được 71% kế hoạch; nguồn vốn nước ngoài tổng kế hoạch giao là 573 tỷ đồng đã giải ngân được 87% kế hoạch giao; nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia tổng kế hoạch giao là 581 tỷ đồng giải ngân được 90% kế hoạch; nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương tổng kế hoạch vốn được giao là 55 tỷ đồng giả ngân được trên 92% kế hoạch…

Đối với huyện Na Rì tổng kế hoạch vốn giao năm 2020 trên 162 tỷ đồng, đã giải ngân được trên 136,8 tỷ đồng đạt trên 84% kế hoạch. Trong đó nguồn vốn từ ngân sách tỉnh đã giải ngân được trên 14,4 tỷ đồng đạt 98% kế hoạch; ngân sách huyện được giao trên 47,7 tỷ đồng hiện đã giải ngân được 31,8 tỷ đồng đạt 67% kế hoạch giao; chương trình mục tiêu được giao trên 99,7 tỷ đồng hiện đã giải ngân được trên 90,5 tỷ đồng đạt 91% kế hoạch; vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia được giao trên 4,7 tỷ đồng hiện đã giải ngân được trên 98,4%; Dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn toàn huyện có 48 công trình, trong đó 32 công trình đấu thầu qua mạng, hiện đã giải ngân 100% kế hoạch…

Đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND

huyện phát biểu tại điểm cầu huyện Na Rì

Các sở, ngành, các huyện, thành phố đã giành nhiều thời gian thảo luận đánh giá về những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện công tác quả lý đầu tư xây dựng cơ bản và đề ra phương hướng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị đồng chí Đinh Quang Tuyên – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị tất cả các đơn vị, các chủ đầu tư rà soát lại các công trình, các dự án có thể chuyển nguồn sang năm 2021 để triển khai  thực hiện; trên cơ sở kế hoạch 2021 và các chương trình dự án được chuyển tiếp các đơn vị chủ động xây dựng chi tiết để triển khai cho từng dự án và phân giao nhiệm vụ rõ ràng cho các cán bộ Ban quản lý dự án, người đứng đầu Ban quản lý dự án để chủ động trong công tác thực thi nhiệm vụ; tất cả các địa phương đơn vị tập trung giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, trong đó tập trung vào vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề xử lý tiến độ, xử lý vi phạm của các nhà thầu thi công chậm tiến độ, tập trung vào công tác nghiệm thu thanh toán; các chủ đầu tư các đơn vị chuẩn bị thật tốt cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án triển khai trong năm 2021, kể cả công tác đền bù giải phóng mặt bằng; đối với công tác xây dựng cơ bản giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư là đầu mối trung tâm đôn đốc, theo dõi kế hoạch thực hiện của các chủ đầu tư, các dự án; Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các vướng mắc về quyết toán và thu hồi nợ xây dựng cơ bản; trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các sở, ngành hoàn thành tốt công tác tham mưu và công tác kiểm soát trong lĩnh vực ngành, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực ngành, đề cao công tác phối hợp kiểm tra giúp đỡ các huyện hoàn thành tốt công tác xây dựng cơ bản./.

 Quốc Khánh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây