Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên toàn quốc tháng 01/2021

Sáng 03/02/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên toàn quốc tháng 01/2021 để thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới và công tác đối ngoại năm 2021. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Hoàng Văn Thiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV HU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện. Có mặt các báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó khẳng định: Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị. Thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, uy tín để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Với sự thống nhất rất cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương thông tin tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới và công tác đối ngoại năm 2021.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền kịp thời kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền những thành tích nổi bật của đất nước sau 30 năm đổi mới; kết quả công tác đối ngoại 2020, nhiệm vụ năm 2021; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 không để người dân hoang mang nhưng không chủ quan trong phòng, chống dịch; tuyên truyền về công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện đón Tết Nguyên đán 2021; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam…/.

Tác giả: Diệu Thu

Bài trướcCác đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy thắp hương tại Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ và Nhà văn hoá truyền thống huyện Na Rì
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 03/02/0221