Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10/2018

           Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Nông Đức Chiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện; báo cáo viên các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

          Các đại biểu dự Hội nghị được nghe Tiến sỹ Nguyễn Thái Học – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin kết quả cơ bản 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; nghe đồng chí Võ Văn Phuông – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Cụ thể: Tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng; tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền về các phòng bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết…