Hội nghị triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ ba và một số văn bản có hiệu lực thi hành năm 2022

Sáng ngày 28/10/2022, UBND huyện Na Rì tổ chức Hội nghị triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ ba và một số văn bản có hiệu lực thi hành năm 2022. Đồng chí Nông Quang Kế – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự, phát biểu chỉ đạo.

Tham gia hội nghị có thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; lãnh đạo UBND, công chức tư pháp – hộ tịch, công chức địa chính các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu các Luật, gồm: Luật Bảo vệ môi trường năm 2022; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực Tài nguyên môi trường; Một số nội dung cơ bản trong công tác hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp đất đại tại UBND cấp xã; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Luật Cảnh sát cơ động và Luật kinh doanh bảo hiểm.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp những kiến thức cần thiết để tổ chức triển khai có hiệu quả và áp dụng vào thực tiễn trong công việc hàng ngày tại đơn vị, cơ sở…/.

 Ngọc Oánh

Bài trướcNa Rì phát huy sức trẻ trong chuyển đổi số
Bài tiếp theoHiệu quả từ phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” ở huyện Na Rì