Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng ngày 30/6/2022, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022. Do đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cùng các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước; đồng chí: Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí: Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư; Đồng chí: Phan Đình Trạc- Trưởng ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu của các tỉnh, các huyện ủy, thành ủy và điểm cầu cấp xã với hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước.

Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Hoàng Văn Thiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí: Nông Văn Hội – Phó bí thư Huyện ủy. Có mặt các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban huyện, các Ban xây dựng Đảng và văn phòng Huyện ủy, các đoàn thể huyện.

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 -2022 nhằm đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua và sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới. Quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng. Cả nước đã khởi tố, điều tra hơn 19.500 vụ án, gần 33.900 bị can về tội tham nhũng. Cùng với đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế – xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “Không thể tham nhũng, tiêu cực”. Nhận thức và sự đồng thuận trong xã hội cũng như hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng cao…

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư đã nêu nhiều bài học quý, có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn được đúc rút từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta thời gian qua. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: Thứ nhất, phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Thứ hai, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế – xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng, tiêu cực”; Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Thứ năm, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan nội chính từ Trung ương đến địa phương./.

 Duy Linh

Bài trướcHội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp
Bài tiếp theoSơ kết công tác sản xuất nông lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2022