Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Đổng Xá và xã Quang Phong

Ngày 12/5/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Na Rì tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Đổng Xá và xã Quang Phong.

Các đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện tại Đơn vị bầu cử số 2 gồm: Ông Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Na Rì; Ông Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì; Ông Đàm Đình Trưởng – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Na Rì; Ông Nông Văn Hoàng – Phó Chủ tịch HĐND xã Côn Minh; Bà Lành Bế Minh – Giám đốc Bưu điện huyện Na Rì; Ông Hoàng Văn Dương – Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Na Rì; Bà Đinh Thị Hằng – Công chức Văn phòng Thống kê xã Đổng Xá; Bà Nông Thị Liêm – Thanh tra viên Thanh tra Nhà nước huyện Na Rì.

Đơn vị bầu cử số 2 bầu đại biểu HĐND huyện Na Rì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 xã Đổng Xá, Quang Phong và Côn Minh. Số người ứng cử là 8, số đại biểu được bầu là 5. Tại hội nghị, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Bám sát các quy định của pháp luật và đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về việc đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, công khai, bình đẳng giữa các ứng cử viên, các chương trình hành động của từng ứng cử viên đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu và đảm bảo thời gian tại hội nghị.

Qua chương trình hành động của các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh. Trong đó, không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự là “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, hướng tới mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Cử tri các xã Đổng Xá và xã Quang Phong đánh giá rất cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cũng như chất lượng của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026; các ứng cử viên đã hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để ứng cử trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện cho các ứng cử viên, ông Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Kiêm Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Na Rì bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của cử tri dành cho các ứng cử viên. Đồng thời khẳng định, mỗi ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ mới sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử; thường xuyên, liên tục nêu gương, làm gương toàn diện trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống, trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi, kỳ vọng của nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân./.

 Quốc Khánh

Bài trướcThông báo kết quả thẩm định hồ sơ Sáng kiến của các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
Bài tiếp theoHội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại xã Trần Phú và Cư Lễ