Hội nghị tập huấn trực tuyến quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Ngày 16/8/2021, tại Hà Nội, Văn phòng quốc gia về giảm nghèo đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì có lãnh đạo, công chức Phòng LĐTB&XH huyện; Công chức Văn hóa xã hội phụ trách công tác LĐTB&XH các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì

Tại Hội nghị tập huấn lãnh đạo Văn phòng quốc gia về giảm nghèo đã truyền đạt những nội dung chủ yếu về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025; Quy trình rà soát theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025; Phương pháp bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 và mẫu biểu báo cáo theo Thông tư số 07 ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Giải đáp những thắc mắc của địa phương về chuẩn nghèo, quy trình, phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025.

Qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, những người trực tiếp thực hiện việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện nắm chắc các quy định của trung ương, của tỉnh về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều từ đó làm cơ sở thu thập tin để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ thoát nghèo. Đồng thời là cơ sở để huyện triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021 cũng như cho cả giai đoạn 2021-2025…/.

 Quốc Khánh

Bài trướcChị Trần Thị Ánh Tuyết tâm huyết với hoạt động từ thiện
Bài tiếp theoKhai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị K69