Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng và kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Sáng ngày 25/11, UBND huyện phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tham gia tập huấn có các cơ quan: Ban Tổ chức Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Thanh tra huyện; Lãnh đạo các đơn vị, kế toán, công chức, viên chức phụ trách công tác phòng chống tham nhũng của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; lãnh đạo kế toán, công chức phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng các xã, thị trấn; lãnh đạo, kế toán, viên chức phụ trách công tác phòng chống tham nhũng của các trường học trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên Thanh tra tỉnh truyền đạt những nội dung, gồm: Những nội dung cơ bản Luật Phòng, chống tham nhũng; Những nội dung cơ bản của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Những nội dung chính của Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy định số 56 của Ban chấp hành Trung ương về phân cấp phối hợp trong kiểm soát tài sản.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và được các báo cáo viên giải đáp làm rõ…/.

Ngọc Oánh

Bài trướcNa Rì đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2022
Bài tiếp theoNa Rì tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”