Hội nghị sơ kết công tác Kiểm tra, giám sát và công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 20/7, Ủy ban Kiểm tra và ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết công tác Kiểm tra, giám sát và công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bế Văn Huế – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và đồng chí Đàm Đình Trưởng – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, đối với công tác Tuyên giáo: Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành 51 văn bản với các nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo; công tác tư tưởng tuyên giáo của huyện tiếp tục được Ban Tuyên giáo đổi mới, luôn chủ động bám sát chỉ đạo của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức được nhiều hoạt động phong phú thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tập trung tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy năm 2022. Hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19. Ban Tuyên giáo đã Tham mưu cho Huyện ủy tổ chức quán triệt Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của BCH Đảng bộ huyện. Tổ chức 01 hội nghị báo cáo viên trực tuyến từ huyện đến 17 xã, thị trấn cho trên 160  đại biểu tham dự; 04 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh với 3.350 đại biểu tham dự. Mở được 02 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng với 62 học viên; 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 100 học viên tham gia; Tham gia hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022, kết quả 02/02 đồng chí xếp loại giỏi

 Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm trong đó đẩy mạnh chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã theo kế hoạch; thẩm định cuốn Lịch sử Đảng bộ xã theo quy định….

Đối với công tác Kiểm tra, giám sát: Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng đã bám sát tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo UBKT các cấp tích cực tham mưu, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong 6 tháng đầu năm, đã kiểm tra 10 tổ chức Đảng và 23 đảng viên. Qua kiểm tra, các tổ chức Đảng và đảng viên đều thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra. Tổ chức giám sát 01 đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm. Kết quảĐảng viên thực hiện tốt nội dung được giám sát. Đối với công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32-Điều lệ Đảng: Tổ chức giám sát thường xuyên đối với 09 tổ chức đảng, trong đó có 06 đảng ủy trực thuộc, 01 chi bộ trực thuộc và 02 chi bộ cơ sở  trực thuộc đảng bộ cơ sở. Kết quả các tổ chức đảng thực hiện khá tốt nội dung được kiểm tra, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Qua giám sát, đã kịp thời hướng dẫn cơ sở khắc phục và tiến hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định. Phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, UBKT Huyện ủy và UBKT các Đảng ủy cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện và tham mưu  cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những thuận lợi và khó khăn, nhằm cùng nhau khác phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông văn Hội Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí đồng chủ trì đề nghị: Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, UBKT các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; Thực hiện tốt chỉ đạo, kết luận của Trung ương về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính tri; hướng dẫn quy định mới về những điều đảng viên không được làm. UBKT các cấp cần tham mưu xây dựng hoàn thiện các quy định hướng dẫn về công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, có tính khả thi cao. Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban kiểm tra theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.  Tăng cường công tác tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19; quan tâm công tác khoa giáo; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở xây dựng cuốn Lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn; quan tâm nắm tình hình dư luận xã hội; tiếp tục tuyên truyền và triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch…/.

 Ngọc Oánh

Bài trướcVăn bản về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài
Bài tiếp theoTuổi trẻ Na Rì – Dấu ấn một nhiệm kỳ