Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tái hòa nhập công đồng

Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-CAT-PC10 ngày 20/8/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tái hòa nhập công đồng. Sáng ngày 26/10/2022, Công an huyện Na Rì tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tái hòa nhập công đồng.

Tham gia hội nghị lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện; lãnh đạo UBND và lãnh đạo Công an các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp triển khai, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Thông qua hội nghị, nhằm mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản mới ban hành về tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo anh ninh, trật tự tại địa phương. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, nhân dân và gia đình trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng. Chung tay giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tha tù về địa phương cư trú tái hòa nhập cộng đồng, quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ không còn tự ti, mặc cảm, ổn đinh cuộc sống, chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách, không tái phạm tội và vi phạm pháp luật…./.

Ngọc Oánh

Bài trướcĐoàn kiểm tra của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Na Rì
Bài tiếp theoKiểm tra công tác tiêm phòng COVID-19 tại xã Đổng Xá