Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XIII

Trong 2 ngày 05, 06 /12/2022, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng hình thức trực tiếp,  kết hợp trự  tuyến. Đến các điểm cầu từ Trung ương, truyền tiếp đến các điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, thị trấn.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Hoàng Văn Thiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đang công tác tại các cơ quan thuộc huyện, Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.

Trong 2 ngày nghiên cứu, các đại biểu được quán triệt 04 chuyên đề, gồm:

Chuyên đề 1: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” do Đồng chí Phan Đình Trạc – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 3: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” do đồng chí Vũ Đức Đam – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Sau hội nghị này, các chi, đảng bộ sẽ chỉ đạo tổ chức quán triệt cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý bằng hình thức phù hợp. Thời gian hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm 2022 và xây dựng chương trình hành động (kế hoạch) thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Đồng thời, triển khai tuyên truyền rộng rãi các nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 6 trong các tầng lớp Nhân dân để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả…/.

Ngọc Oánh

Bài trướcTuần lễ giới thiệu miến dong, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn tại thành phố Hải Phòng
Bài tiếp theoTổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023