Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2022

Sáng ngày 15/3/2022, Huyện ủy Na Rì tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2022, kết nối với 17 điểm cầu xã, thị trấn trong toàn huyện. 

Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, báo cáo viên cấp tỉnh; đồng chí Đàm Đình Trưởng – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, báo cáo viên cấp tỉnh đã báo cáo chuyên đề “Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2021; mục tiêu, phương hướng năm 2022” và chuyên đề “Một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới”.

Đồng chí Đàm Đình TrưởngỦy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện báo cáo chuyên đề “Cục diện Thế giới hiện nay: Tác động và chính sách của Việt Nam” và định hướng tuyên truyền tháng 3/2022. Trong đó nhấn mạnh, cần tập trung tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và của tỉnh, của huyện; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng,  chính  sách, pháp  luật  của Nhà nước; công  tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2022; Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh; Thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện; việc thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường  mới trên địa bàn huyện; Việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, phát triển sản xuất; Đặc biệt quan tâm tới hoạt động giáo dục ở các xã vùng sâu, vùng xa;  phản ánh những nỗ lực, cố gắng của ngành giáo  dục trong việc khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; Chú trọng công tác giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh; những biện pháp, giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm  môi trường; các phương án của  ngành y tế trong việc chăm sóc người nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các báo cáo viên cấp huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo định hướng của cấp trên. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ sở; tiếp tục rà soát các kế hoạch đã triển khai để tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ; quan tâm thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân trên địa bàn./.

        Diệu Thu

Bài trướcHuyện đoàn Na Rì hưởng ứng ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022
Bài tiếp theoBan Pháp chế HĐND huyện khảo sát tại xã Sơn Thành và xã Cường Lợi