Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Na Rì khóa XVIII lần thứ 15

           Đồng chí Chung Thị Biển – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nông Đức Chiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Dương Hữu Bường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ma Từ Đông Điền – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn.

          Trong năm 2018, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội đều đạt và vượt kế hoạch giao, tổng diện tích gieo trồng đạt 102,7% kế hoạch, tăng 46,43 ha so với năm 2017; hệ số sử dụng đất ruộng đạt 1,86/1,8 lần đạt 103% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 34 nghìn tấn, so với năm 2017 tăng 570,7 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt trên 800 kg/người/năm. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Công tác trồng rừng đạt trên 141% kế hoạch giao. Trong xây dựng Nông thôn mới phấn đấu xây dựng xã Hảo Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã thẩm tra xong các tiêu chí trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản lượng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách thực hiện đạt trên 101% dự toán năm 2018, tổng chi ngân sách thực hiện đạt trên 101,48%. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, chăm sóc bảo vệ trẻ em được quan tâm và triển khai thực hiện tốt. Công tác giáo dục và đào tạo, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt. Quốc phòng an ninh được tăng cường và củng cố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Công tác dân vận chính quyền từng bước được thực hiện đảm bảo hiệu quả; công tác cải cách hành chính được trú trọng và có chuyển biến tích cực…

          Hội nghị đã chia tổ thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2018, tập trung thảo luận về các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2019,  biểu quyết thông qua Nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ghi nhận những kết quả quan trọng mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời đồng chí Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ như: Huyện cần chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp, từng bước nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp đặc thù của địa phương; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phấn đấu có điểm cầu trực tuyến tại xã hoặc cụm xã; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Đề án 03 ngày 10/5/2017 của Tỉnh uỷ về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 – 2021. Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…

          Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Chung Thị Biển – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện cần tập trung, tận dụng mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Để sớm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ  XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020  đã đề ra./.

Bài trướcQuyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp Cụm an ninh liên hoàn năm 2018
Bài tiếp theoNội dung tuyên truyền lần 1 tháng 12 năm 2018