Hội LHPN huyện chủ động, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với các tầng lớp Phụ nữ, là năm diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Để tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026 cấp cơ sở, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Na Rì lần thứ XIX, trong thời gian qua, Hội LHPN huyện đã tích cực, khẩn trương trong công tác chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp.

Đại hội đại biểu phụ nữ thị trấn Yến Lạc là

 đại hội điểm của huyện đã thành công tốt đẹp

Để đảm bảo thành công trong chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện, ngay từ tháng 10/2020, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Na Rì lần thứ XIX, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo và các văn bản của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Na Rì lần thứ XIX. Đồng thời ban hành kế hoạch chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở. Ban thường vụ Hội LHPN huyện đã thống nhất chọn thị trấn Yến Lạc làm điểm chỉ đạo Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở, rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng.

Chị Lô Thị Oanh – Chủ tịch Hội LHPN huyện Na Rì cho biết: “Thực hiện kế hoạch của Hội LHPN tỉnh về công tác Đại hội Hội LHPN huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội LHPN huyện đã ban hành kế hoạch để triển khai Đại hội cấp huyện, dự kiến triển khai tổ chức Đại hội trong tháng 8/2021. Công tác Đại hội cấp cơ sở, BTV Hội LHPN huyện đã chỉ đạo, chọn đơn vị Hội LHPN thị trấn Yến Lạc tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở trong tháng 03/2021. Còn lại 16 xã đã tích cực triển khai chuẩn bị các điều kiện, công tác nhân sự và văn kiện để tổ chức Đại hội cấp cơ sở đạt kết quả tốt và thành công tốt đẹp.”

Đại hội điểm Hội LHPN thị trấn Yến Lạc được tổ chức trong ngày 23/3/2021 đã thành công tốt đẹp. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban chấp hành Hội LHPN thị trấn Yến Lạc đã rất chủ động, tích cực thực hiện để tổ chức Đại hội thành công. Chị Nông Thị Tấm – Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì cho biết: “Thực hiện theo kế hoạch số 120 của Hội LHPN huyện Na Rì về việc chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Hội LHPN huyện Na Rì lần thứ XIX, đơn vị thị trấn được chọn là đơn vị Đại hội điểm. Về công tác nhân sự thực hiện theo hướng dẫn 47 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đã tiến hành rà soát và kiện toàn lại các chi hội và thực hiện công tác nhân sự theo đúng hướng dẫn là 5 bước. Về báo cáo kiểm điểm và báo cáo chính trị, đơn vị đã tổ chức xây dựng và xin ý kiến đối với các chi hội…”

Xác định tuyên truyền là khâu quan trọng, tạo không khí phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào cho cán bộ, hội viên và thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác phụ nữ, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Ngoài ra, Hội LHPN huyện, Hội LHPN các cơ sở đã chủ động tham gia tập huấn tại Hội LHPN tỉnh; được hướng dẫn về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự; về Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cũng như cách xử lý một số tình huống liên quan đến tổ chức Đại hội…

Tin tưởng rằng, bằng sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Na Rì khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn, là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện.

Diệu Thu

Bài trướcHội nghị giao ban công tác Đảng, Đoàn thể quý I
Bài tiếp theoĐồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Cường Lợi