Hội khuyến học huyện Na Rì tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2020

          Dự hội nghị có đồng chí Lèng Văn Tý – UVBCH Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Đỗ Thị Thanh – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn, các đồng chí trong BCH hội khuyến học huyện, các đồng chí Chủ tịch Hội khuyến học các xã, thị trấn, các Ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

 

          Năm 2020, các cấp hội khuyến học từ huyện tới cơ sở đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng  học tập, đơn vị học tập, triển khai cuộc vận động “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập”. Trong các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu, số hội viên khuyến học ngày càng gia tăng; tổ chức khuyến học đã phủ kín ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, dòng họ, khu dân cư, các trường học trên địa bàn. Cùng với đó, Hội khuyến học huyện và các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiều hoạt động đạt kết quả. Tính đến nay, toàn huyện có tổng số quỹ khuyến học là trên 247 triệu đồng. Trong năm 2020 đã có 69 cá nhân, 58 tập thể đơn vị được các cấp hội khen thưởng.

           Dự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lèng Văn Tý – Chủ tịch Hội Khuyến học đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà hội khuyến học các cấp trong huyện đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí cũng đề nghị hội khuyến học từ huyện đến các xã, thị trấn cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn. Đặc biệt là chuẩn bị mọi điều kiện cho đại hội Hội khuyến học cấp xã, thị trấn, tiến tới đại hội Hội Khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

          Nhân dịp này, Hội khuyến học huyện đã trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài năm 2020./.

Bài trướcTổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Bài tiếp theoNa Rì Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021