Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện, tổ chức Hội nghị hiệp đồng, giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021

           Để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện; thông báo phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho từng thành viên; sớm triển khai kế hoạch tổ chức các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021. Theo Quyết định giao chỉ tiêu của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, năm 2021 huyện Na Rì được giao chỉ tiêu tuyển chọn 100 công dân nhập ngũ làm nghĩa vụ Quân sự và 18 công dân làm nghĩa vụ Công an. Tính đến thời điểm này, huyện Na Rì đã hoàn thành các bước khám tuyển, sẵn sàng cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

          Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nông Văn Nguyên – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, việc giao quân phải đảm bảo đúng, đủ cho các đơn vị nhận quân; công tác phát lệnh, gọi khám, tuyển quân phải đảm bảo công khai, dân chủ và đúng luật. Cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện công tác tuyển quân; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật nghĩa vụ quân sự tới toàn thể nhân dân. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện phối hợp với hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo trong công tác tuyển quân, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, công bằng, đúng luật. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa phương được phân công theo dõi, chỉ đạo, giúp hội đồng NVQS các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021./.

Bài trướcĐại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Cường Lợi
Bài tiếp theoĐồng chí Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Na Rì