Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn kiểm tra kết quả hoạt động công tác Hội tại xã Văn Vũ và thị trấn Yến Lạc

Ngày 18/5/2021, Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn do Thiếu tướng Triệu Văn Ngô – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã kiểm tra kết quả hoạt động công tác Hội tại xã Văn Vũ và thị trấn Yến Lạc.

Theo báo cáo của hội Cựu chiến binh xã Văn Vũ hiện có 127 hội viên sinh hoạt tại 14 Chi hội trong đó có 55 hội viên Cựu chiến binh là Đảng viên. Việc triển khai các mô hình phát triển kinh tế được Hội trú trọng, trong năm 2021 có 5 mô hình Cựu chiến binh đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội được triển khai có hiệu quả hiện nay Hội quản lý 5 tổ vay vốn tổng số 80 hội viên với tổng dư nợ trên 3 tỷ đồng…

Hội Cựu chiến binh thị trấn Yến Lạc có tổng số 215 hội viên trong đó hội viên thời chống Pháp là 4; hội viên thời chống Mỹ là 48 và 163 đồng chí sau ngày 30/4/1975. Công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội được triển khai có hiệu quả hiện nay Hội quản lý 5 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 7,9 tỷ đồng. Các mô hình phát triển kinh tế được Hội trú trọng, trong năm 2021 có 9 mô hình Cựu chiến binh đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi trong đó cấp xã có 7 mô hình; cấp huyện 1 mô hình và cấp tỉnh 1 mô hình…

Phát biểu kết luận tại xã Văn Vũ và thị trấn Yến Lạc Thiếu tướng Triệu Văn Ngô – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao kết quả trong 5 tháng đầu năm của Hội Cựu chiến binh xã Văn Vũ và thị trấn Yến Lạc. Đồng thời đề nghị Hội Cựu chiến binh xã Văn Vũ và thị trấn Yến Lạc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Cựu chiến binh tích cực tham gia đi bầu cử, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần thắng lợi vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục quan tâm quán triệt làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện thường xuyên rà soát, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay; nâng cao trách nhiệm của Tổ tiết kiệm và vay vốn, để có các giải pháp xử lý nợ quá hạn, nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương…./.

Quốc Khánh                    

Bài trướcThị trấn Yến Lạc ra quân tuyên truyền, cổ động cho ngày bầu cử
Bài tiếp theoKhởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho con Liệt sỹ tại xã Văn Vũ