Hội Cựu chiến binh Na Rì: Một nhiệm kỳ nhìn lại

Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhìn lại chặng đường 5 năm với nhiều thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện vẫn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Hội CCB huyện Na Rì có 2.156  hội viên, 17 Hội cơ sở cấp xã; 02 Hội khối 487 gồm 184 chi hội CCB. Nhiệm kỳ qua, với chủ đề “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, Hội Cựu chiến binh huyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Na Rì lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025” Hội đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành chương trình hành động với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đàm Văn Đá – Chủ tịch Hội CCB huyện Na Rì cho biết: “Nhiệm kỳ vừa qua hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị cơ sở; quan tâm đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; góp phần tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tham gia thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội của địa phương; tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ngày càng có hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng Hội được quan tâm cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, vận động CCB và Cựu quân nhân được đổi mới; việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên theo quy định của pháp luật được chú trọng. phong trào thi đua của Hội được đổi mới tạo động lực động viên, khích lệ hội viên hoàn thành nhiệm vụ. Kết nạp hội viên đạt 126% chỉ tiêu được giao”.

Hội đã bám sát các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Hội và của cấp uỷ, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo trong tình hình mới, bằng nhiều biện pháp tạo thêm nguồn lực, nhất là nguồn vốn vay giúp hội viên CCB phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo. Hội CCB huyện có 109 mô hình kinh tế: Có 03 doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút 120 lao động; Có 03 HTX, thu hút 95 lao động; có 103 mô hình kinh tế gia đình thu hút 226 lao động. Để tạo điều kiện cho hội viên có vốn để phát triển sản xuất, Hội CCB huyện nhận tín chấp ủy thác vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện tính đến nay, tổng dư nợ 71.528 triệu đồng (tăng 18 tỷ 693 triệu đồng) với 865 lượt hộ hội viên CCB vay vốn. Qua đó, nhiều gia đình hội viên đã có điều kiện mở mang mô hình và nâng cao thu nhập.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đến năm 2021, 100% số hộ di chuyển chuồng gia súc, gia cầm ra khỏi gầm nhà sàn, cách xa nhà ở; số hộ xây lò đốt rác mi ni, làm hố chôn rác, có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh đến nay đạt  1789/2034 hộ = 88%. Tỉ lệ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa năm 2017 số gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa 1.792/1972 hộ = 90,8%, đến năm 2021 đạt 1.952 /2034 hộ = 95,96%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra 0,96%.

Công tác tình nghĩa cũng đã trở thành việc làm thường xuyên, nghĩa cử cao đẹp trong hội viên CCB huyện. Với sự ủng hộ từ nhiều nguồn, Hội đã sửa chữa được 04 nhà tạm cho hội viên CCB, trong đó có 01 nhà xây dựng trên 80 triệu đồng hoàn toàn bằng  nguồn kinh phí từ hội viên đóng góp và của các tổ chức khác. Bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, Hội CCB huyện đã góp phần giảm nghèo, phát triển KT – XH ở địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu, trung kiên, vững vàng về tư tưởng, chính trị, giữ gìn đạo đức, tác phong chuẩn mực của người Bộ đội Cụ Hồ. Trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB huyện tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Đồng chí Đàm Văn Đá – Chủ tịch Hội CCB huyện Na Rì cho biết thêm “Giữ vững và phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; xây dựng tổ chức Hội “trong sạch, vững mạnh”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ huyện Na Rì và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Hội CCB các cấp đề ra”.

Bằng sự đổi mới, linh hoạt trong cách thức hoạt động, nhạy bén trong mọi tình huống đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, hy vọng, trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB huyện sẽ tiếp tục thể hiện được vai trò của một tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị của Đảng, thành viên tích cực của MTTQ, là lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và Nhân dân./.

 Ngọc Oánh

Bài trướcĐoàn công tác Người có công huyện Na Rì dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và các “Địa chỉ đỏ” cách mạng thuộc tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An
Bài tiếp theoHuyện đoàn Na Rì tổ chức Hội thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng Khối xã, thị trấn năm 2022