Hội Cựu chiến binh huyện Na Rì giúp nhau phát triển kinh tế

           Na Rì là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Kạn, với trên 85% dân số sống bằng nghề nông, lâm nghiệp. Hội Cựu chiến binh huyện Na Rì có gần 2.200 hội viên sinh hoạt tại 180 Chi hội, trong đó có 27 Chi hội cơ sở. Những năm qua, phong trào Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế ở Na Rì tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sự thay đổi đáng kể trong nhận thức của hội viên Cựu chiến binh. Để thúc đẩy phong trào phát triển, Hội Cựu chiến binh huyện đã tăng cường tuyên truyền, khuyến khích hội viên phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, làm kinh tế trang trại, gia trại, mô hình hợp tác xã. Toàn huyện hiện có 113 mô hình kinh tế do hội viên Cựu chiến binh làm chủ cho thu nhập hằng năm từ 150 đến 500 triệu đồng/năm. Cùng với đó, các cấp Hội đã vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể: hiến đất được 22.600m2 đất, ủng hộ tiền mặt gần 800 triệu đồng và đóng góp được 8.700 ngày công lao động.

 

          Xác định hỗ trợ hội viên tham gia phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Cựu chiến binh huyện đã tích cực tuyên truyền, triển khai đến các hội viên Cựu chiến binh các chính sách, chủ trương của Nhà nước, đồng thời chỉ đạo các Chi hội vận động hội viên giúp nhau bằng nhiều hình thức: Trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ con giống, cây giống có giá trị kinh tế cao; xây dựng các tổ Cựu chiến binh tín dụng tiết kiệm. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, các hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn đã tiếp cận được với các nguồn vốn và kiến thức trong việc phát triển kinh tế.

          Đồng chí Phạm Ngọc Huấn – Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Na Rì cho biết: Thực hiện theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, Hội CCB Na Rì đã tiến hành phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong CCB toàn huyện về các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, trồng các loại cây ăn quả, trồng rừng và các loại cây có giá trị kinh tế cao. Từ những Nghị quyết, Hội CCB đã triển khai và biến thành hiện thực và tổ chức cho hội viên triển khai thành các phong trào này… Từng hội viên đã hỗ trợ giúp đỡ nhau về ngày công, giúp đỡ nhau trong việc chuẩn bị khâu đất, giống; phối hợp cùng với Hội Nông dân huyện tổ chức tập huấn về khoa học kỹ thuật,chuyển giao công nghệ, nhất là về công nghệ sử dụng phân bón, giống cây trồng, vừa đảm bảo cho vệ sinh ATTP và bảo đảm về môi trường…

 

 

          Ngoài việc hỗ trợ hội viên vay vốn, Hội Cựu chiến binh huyện Na Rì đã phối hợp với các cấp, các ngành tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề, hướng dẫn quy trình chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, nuôi gà thả vườn, dạy làm bún khô, làm miến, làm mộc… Nhờ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế nên thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế giỏi điển hình như: Mô hình chế biến tinh bột và miến dong của Cựu chiến binh Trịnh Xuân Huấn, xã Côn Minh cho thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm; mô hình Xưởng chế biến gỗ của Cựu chiến binh Triệu Văn Toán – thôn Bản Lài, xã Côn Minh cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; mô hình VACR của Cựu chiến binh Hoàng Trung Phóng, xã Kim Hỷ thu nhập trên 120 triệu đồng/năm; mô hình trồng cây ăn quả của Cựu chiến binh Sằm Phúc Từ, xã Cường Lợi mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Qua đó, đời sống hội viên từng bước được nâng cao.

          Đồng chí Hoàng Văn Hải – Chủ tịch Hội CCB xã Cường Lợi chia sẻ: Để giúp nhau phát triển kinh tế xã hội, Hội CCB Cường Lợi ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch, đặc biệt là xây dựng các mô hình kinh tế theo sở thích. Hội CCB xã cũng đã tổ chức các buổi thăm quan, tập huấn các mô hình kinh tế trong xã, trong huyện. Trong năm 2019 các mô hình kinh tế ở xã Cường Lợi hiện nay phát triển rất tốt; Đặc biệt là xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, Hội CCB xã Cường Lợi có 18 mô hình, trong đó có 01 HTX, 01 Tổ Hợp tác và 16 mô hình kinh tế hộ gia đình. Kết quả các mô hình cũng đã nâng cao được chất lượng cuộc sống cho hội viên, chất lượng cuộc sống của hội viên ngày càng được nâng cao.

          Có thể nói, phong trào Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế của Hội Cựu chiến binh huyện Na Rì đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Hội Cựu chiến binh huyện ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức chính trị – xã hội nòng cốt trên trận tuyến mới. Tiếp nối và phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của “Anh bộ đội Cụ Hồ”, dù ở thời kỳ nào, các Cựu chiến binh luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, tiếp tục góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./. 

          Na Rì là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Kạn, với trên 85% dân số sống bằng nghề nông, lâm nghiệp. Hội Cựu chiến binh huyện Na Rì có gần 2.200 hội viên sinh hoạt tại 180 Chi hội, trong đó có 27 Chi hội cơ sở. Những năm qua, phong trào Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế ở Na Rì tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sự thay đổi đáng kể trong nhận thức của hội viên Cựu chiến binh. Để thúc đẩy phong trào phát triển, Hội Cựu chiến binh huyện đã tăng cường tuyên truyền, khuyến khích hội viên phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, làm kinh tế trang trại, gia trại, mô hình hợp tác xã. Toàn huyện hiện có 113 mô hình kinh tế do hội viên Cựu chiến binh làm chủ cho thu nhập hằng năm từ 150 đến 500 triệu đồng/năm. Cùng với đó, các cấp Hội đã vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể: hiến đất được 22.600m2 đất, ủng hộ tiền mặt gần 800 triệu đồng và đóng góp được 8.700 ngày công lao động.

 

          Xác định hỗ trợ hội viên tham gia phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Cựu chiến binh huyện đã tích cực tuyên truyền, triển khai đến các hội viên Cựu chiến binh các chính sách, chủ trương của Nhà nước, đồng thời chỉ đạo các Chi hội vận động hội viên giúp nhau bằng nhiều hình thức: Trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ con giống, cây giống có giá trị kinh tế cao; xây dựng các tổ Cựu chiến binh tín dụng tiết kiệm. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, các hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn đã tiếp cận được với các nguồn vốn và kiến thức trong việc phát triển kinh tế.

          Đồng chí Phạm Ngọc Huấn – Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Na Rì cho biết: Thực hiện theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, Hội CCB Na Rì đã tiến hành phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong CCB toàn huyện về các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, trồng các loại cây ăn quả, trồng rừng và các loại cây có giá trị kinh tế cao. Từ những Nghị quyết, Hội CCB đã triển khai và biến thành hiện thực và tổ chức cho hội viên triển khai thành các phong trào này… Từng hội viên đã hỗ trợ giúp đỡ nhau về ngày công, giúp đỡ nhau trong việc chuẩn bị khâu đất, giống; phối hợp cùng với Hội Nông dân huyện tổ chức tập huấn về khoa học kỹ thuật,chuyển giao công nghệ, nhất là về công nghệ sử dụng phân bón, giống cây trồng, vừa đảm bảo cho vệ sinh ATTP và bảo đảm về môi trường…

 

           Ngoài việc hỗ trợ hội viên vay vốn, Hội Cựu chiến binh huyện Na Rì đã phối hợp với các cấp, các ngành tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề, hướng dẫn quy trình chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, nuôi gà thả vườn, dạy làm bún khô, làm miến, làm mộc… Nhờ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế nên thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế giỏi điển hình như: Mô hình chế biến tinh bột và miến dong của Cựu chiến binh Trịnh Xuân Huấn, xã Côn Minh cho thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm; mô hình Xưởng chế biến gỗ của Cựu chiến binh Triệu Văn Toán – thôn Bản Lài, xã Côn Minh cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; mô hình VACR của Cựu chiến binh Hoàng Trung Phóng, xã Kim Hỷ thu nhập trên 120 triệu đồng/năm; mô hình trồng cây ăn quả của Cựu chiến binh Sằm Phúc Từ, xã Cường Lợi mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Qua đó, đời sống hội viên từng bước được nâng cao.

          Đồng chí Hoàng Văn Hải – Chủ tịch Hội CCB xã Cường Lợi chia sẻ: Để giúp nhau phát triển kinh tế xã hội, Hội CCB Cường Lợi ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch, đặc biệt là xây dựng các mô hình kinh tế theo sở thích. Hội CCB xã cũng đã tổ chức các buổi thăm quan, tập huấn các mô hình kinh tế trong xã, trong huyện. Trong năm 2019 các mô hình kinh tế ở xã Cường Lợi hiện nay phát triển rất tốt; Đặc biệt là xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, Hội CCB xã Cường Lợi có 18 mô hình, trong đó có 01 HTX, 01 Tổ Hợp tác và 16 mô hình kinh tế hộ gia đình. Kết quả các mô hình cũng đã nâng cao được chất lượng cuộc sống cho hội viên, chất lượng cuộc sống của hội viên ngày càng được nâng cao.

          Có thể nói, phong trào Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế của Hội Cựu chiến binh huyện Na Rì đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Hội Cựu chiến binh huyện ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức chính trị – xã hội nòng cốt trên trận tuyến mới. Tiếp nối và phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của “Anh bộ đội Cụ Hồ”, dù ở thời kỳ nào, các Cựu chiến binh luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, tiếp tục góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.