Đồng chí Nông Văn Nguyên – Chủ tịch UBND huyện làm việc tại xã Kim Hỷ và xã Văn Lang

           Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn 2 xã được triển khai có hiệu quả. Đối với xã Kim Hỷ công tác sản xuất nông lâm nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch giao trong đó cây lúa gieo cấy được 74,9/70ha đạt 107% kế hoạch, cây ngô trồng đạt 101% kế hoạch, các cây trồng đảm bảo kế hoạch giao. Công tác chăn nuôi phát triển ổn định, hiện tổng đàn trâu có 487 con, đàn bò 120 con, đàn dê 340 con, đàn lợn gần 1.000 và gia cầm trên 14.000 con…. Công tác phòng chống dịch Covid-19, xã đã ban hành 5 Quyết định, 4 Kế hoạch, 5 Công văn, 1 Tờ trình. UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách thôn bản, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, kế hoạch truyền thông… Trong thời gian qua đã truyền thông được 20 buổi tại các thôn bản có gần 800 lượt người nghe, đồng thời xã cũng chỉ đạo tăng cường thời lượng phát thanh về các nội dung khuyến cáo phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tường Chính phủ, của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của các cấp. Ban chỉ đạo xã luôn chủ động giám sát, rà soát công dân đi lao động từ nước ngoài, từ các công ty và người ngoài vào địa phương. Qua giám sát đã phát hiện 66 trường hợp, tất cả đã cho tiến hành khai báo y tế, theo dõi cách ly. Đồng thời xã đã tiến hành phun khủ trùng tại các trường học và tổ chức tổng vệ sinh tại các trường học. Việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 xã luôn thực hiện tốt. Công tác điều hành của Ban chỉ đạo đều phân công lịch trực tại cơ quan, cán bộ công chức ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà trong thời gian cách ly….

 

Đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
 phát biểu kết luận tại UBND xã Kim Hỷ

          Đối với xã Văn Lang cây lúa cấy được 148ha, đạt 100% kế hoạch giao; cây ngô trồng được trên 177ha, trong đó trồng xuống ruộng đạt 7ha, ngô trồng đồi bãi trên 170ha; cây dong riềng trồng được trên 15ha. Công tác chăn nuôi thú y, tổng đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, hiện đang triển khai đến các thôn bản đăng ký tiêm phòng đợt I cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã năm 2020. Trồng rừng phân tán đạt trên 20 nghìn 100 cây trong đó cây Mỡ được trên 18 nghìn cây; Lát hơn 500 cây; Xoan ta hơn 100 cây và cây Quế trên 1000 cây. Chương trình xây dựng Nông thôn mới UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện với nội dung đăng ký thực hiện đạt tiêu chí 2.1 và 2.2 trong tiêu chí số 2 về Giao thông. Công tác giảm nghèo xã phấn đấu giảm từ 22,8% xuống 19,47%. Công tác chuẩn bị Đại hội, đã đại hội xong 19/19 Chi bộ trực thuộc, đang chuẩn bị các bước cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong thòi gian tới. Công tác phòng chông dịch Covid-19, xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo phân công từng thành viên phụ trách thôn bản, rà soát người từ nơi khác đến địa bàn, kê khai y tế và cách ly theo quy định. Đồng thời cũng tổ chức tuyên truyền các văn bản từ Trung ương đến địa phương đến các thôn bản trên địa bàn. Cùng với đó, UBND xã đã chỉ đạo phun hóa chất tại trụ sở UBND xã, trạm y tế và các trường học trên địa bàn. Việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 xã luôn thực hiện tốt…

 

Đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
 phát biểu kết luận tại UBND xã Văn Lang

          Tại 2 xã Kim Hỷ và xã Văn Lang đã giành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 và công tác phòng chống dịch Covid-19.

          Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác năm 2020 của xã Kim Hỷ và xã Văn Lang. Đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu huyện giao ngay từ đầu năm; nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng, đặc biệt là người đứng đầu; chỉ đạo thực hiện tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, đặc biệt chú trọng về nhân sự cho Đại hội; làm tốt công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; Đẩy nhanh công tác giải ngân xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư trên địa bàn 2 xã; tập trung lãnh đạo chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, tuyên truyền vận động nhân dân trồng những cây hiện còn trong khung thời vụ; chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đặc biệt hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện Dịch tả lợn Châu Phi, cần thận trọng khi tái đàn lợn; làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tăng cường công tác tuần tra truy quét. Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh, của huyện, không được chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19…

          Cũng tại buổi làm việc đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đến thăm động viên HTX trồng và chế biến Dược liệu Bảo Châu tại thôn Phiêng Bang và HTX Văn Lang tại thôn Nà Diệc xã Văn Lang./.

Bài trướcHuyện Na Rì tích cực phòng chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19