Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm nắm tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán và công tác bầu cử, công tác xây dựng Đảng tại xã Văn Lang và xã Sơn Thành

Ngày 03/3/2021, đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy đã thăm nm tình hinh trước, trong, sau Tết Nguyên đán và công tác xây dựng Đảng, công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại xã Văn Lang và Sơn Thành. Cùng đi có đồng chí Phạm Hồng Thái – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Na Rì; đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Theo báo cáo cuả xã Văn Lang cho thấy trong năm 2021 đã chủ động gieo mạ đủ cấy cho 148ha kế hoạch giao; cây ngô trồng được trên 90/170ha, hiện người dân đang tiếp tục trồng; diện tích trồng cây dược liệu trồng được 6,8ha. Hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn xã có 24 công trình trong đó: 01 hồ chứa, 22 đập, 01 trạm bơm cùng hệ thống kênh mương đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp, thủy sản và một số hoa màu khác, 100% diện tích chủ động tưới tiêu phục vụ vụ xuân năm 2021. Tổng đàn vật nuôi phát triển ổn định trong đó đàn trâu có 596 con; đàn ngựa có 90 con. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện, hiện nay xã đạt được 13/19 tiêu chí. Công tác giảm nghèo hiện xã còn 167/721 hộ chiểm tỷ lệ 23,16%; hộ cận nghèo 142/721 chiếm tỷ lệ 19,69%. Các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy định. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã chủ động tuyên truyền vận động những người ở xã về khai báo y tế. Công tác xây dựng Đảng và công tác phát triển đảng viên được thực hiện theo kế hoạch. Công tác bầu cử hiện xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; triển khai các bước hiệp thương nhân sự  bầu cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng quy định…

Đối với xã Sơn Thành đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, cơ sở triển khai nhiệm vụ công tác đầu năm, trong đó tập trung chỉ đạo các cơ sở chăm sóc tốt các cây trồng vụ đông, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân, tăng cường công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, công tác thu ngân sách, xây dựng cơ bản, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự; chỉ đạo các đơn vị, cơ sở đón Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm. Đối với công tác sản xuất nông nghiệp xã đã chị đạo người dân thực hiện gieo mạ đảm bảo diện tích được giao là 86ha. Tổng đàn vật nuôi phát triển ổn định, trong đó đàn trâu có 585 con; đàn ngựa có 197 con và tổng đàn gia cầm có trên 34 nghìn con. Các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy định. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid19  xã đã chủ động tuyên truyền vận động những người ở xã về khai báo y tế. Công tác giảm nghèo đến nay còn 345/754 hộ chiếm 32,5%; hô cận nghèo 110/754 hộ chiếm 14,6%, trong năm 2020 có 43 hộ thoát nghèo. Đối với công tác chuẩn bị bầu cử xã thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã và các tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử, tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự; tiểu ban thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử và triển khai các bước hiệp thương nhân sự  bầu cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng quy định…

Tại 2 xã Văn Lang và xã Sơn Thành các thành viên đoàn công tác và Đảng ủy chính quyền đã giành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong công tác thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 và công tác sản xuất vụ đông xuân công tác xây dựng Đảng, công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Kết luận làm việc tại 2 xã Văn Lang và xã Sơn Thành đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Văn Lang và Sơn Thành, trong việc giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và triển khai nhiệm vụ từ đầu năm. Đồng thời đề nghị lãnh đạo 02 xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu huyện giao ngay từ đầu năm; nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng, đặc biệt là người đứng đầu; tập trung lãnh đạo chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp đảm bảo đúng khung thời vụ; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích không chủ động được nước sản xuất; chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, sử dụng Email công vụ trong xử lý công việc đặc biệt là bộ phận một cửa,  một cửa điện tử liên thông. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát. Thường xuyên quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xử lý tốt những vấn đề có dư luận trái chiều trên địa bàn. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận; quan tâm đến công tác chuẩn bị Đại hội Hội liên hiệp Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu 2 xã cần thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của cấp trên, tiếp tục triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã xây dựng, tiếp tục nắm chắc di biến động để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng phương án nếu như có trường hợp dương tính. Trong công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã cần quán triệt nghiêm phương châm “Đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân”, đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại, là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp do vậy cấp ủy, chính quyền xã cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ, các ngành, các cấp và toàn dân về tầm quan trọng của cuộc bầu cử, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, làm tốt công tác thăm nắm tư tưởng trong đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; có kế hoạch cụ thể, có lộ trình trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; dảy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân…

Trước đó, đoàn công tác của huyện đã thăm động viên Hợp tác xã Văn Lang HT, thăm vùng trồng Dược liệu của Hợp tác xã, làm việc với thôn Nà Diệu xã Văn Lang và làm việc với thôn Soi Cải xã Sơn Thành./.

  Quốc Khánh

Bài trướcChương trình phát thanh ngày 03 tháng 3 năm 2021
Bài tiếp theoĐồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm nắm tình hình trước trong và sau Tết Nguyên đán; công tác bầu cử, công tác xây dựng Đảng tại xã Liêm Thủy và xã Xuân Dương