Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm nắm tình hình trước trong, sau Tết Nguyên đán và công tác bầu cử, công tác xây dựng Đảng tại xã Kim Hỷ và xã Lương Thượng

Ngày 02/3/2021, đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy đã thăm năm tình hinh trước trong, sau Tết Nguyên đán và công tác xây dựng Đảng, công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại xã Kim Hỷ và xã Lương Thượng. Cùng đi có đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Theo báo cáo xã Kim Hỷ cho thấy trong năm 2021 đã chủ động gieo mạ đủ cấy cho 70ha kế hoạch giao; cây ngô trồng được trên 45ha, hiện người dân đang tiếp tục trồng; cây thuốc lá trồng được gần 13ha. Tổng đàn vật nuôi của xã phát triển ổn định cơ bản đạt và vượt kế hoạch giao. Trồng rừng thực hiện 25ha, trong đó trồng phân tán 0,5ha và trồng lại rừng sau khai thác 20ha. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hiện xã đạt được 9/19 tiêu chí, trong năm 2021 phấn đấu đạt thêm 01 tiêu chí; phấn đâu 02 thôn đạt thôn nông thôn mới năm 2021 gồm thôn Bản Kẹ và thôn Bản Vin. Công tác giảm nghèo hiện xã còn 103/419hộ chiếm tỷ lệ 24,58%; hộ cận nghèo 97/419 chiếm tỷ lệ 23,15%. Các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy định. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã chủ động tuyên truyền vận động những người ở xã về khai báo y tế được 140 người. Công tác xây dựng Đảng hiện nay xã có 12 Chi bộ trong đó có 10 chi bộ nông thôn, 02 chi bộ trường học với tổng số 188 đảng viên, công tác phát triển đảng viên được thực hiện theo kế hoạch. Công tác bầu cử hiện xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; triển khai các bước hiệp thương nhân sự  bầu cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng quy định.

Đối với xã Lương Thượng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, cơ sở triển khai nhiệm vụ công tác đầu năm, trong đó tập trung chỉ đạo các cơ sở chăm sóc tốt các cây trồng vụ đông, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân, tăng cường công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, công tác thu ngân sách, xây dựng cơ bản, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự; chỉ đạo các đơn vị, cơ sở đón Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm. Đối với công tác sản xuất nông nghiệp xã đã chị đạo người dân thực hiện gieo mạ đảm bảo diện tích được giao là 66ha. Tổng đàn vật nuôi phát triển ổn định, trong đó đàn trâu có 229 con; đàn ngựa có 143 con và tổng đàn gia cầm có trên 15 nghìn con. Các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy định. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã đã chủ động tuyên truyền vận động những người ở xã về khai báo y tế. Đối với công tác chuẩn bị bầu cử xã thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã và các tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử, tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự; tiểu ban thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử và triển khai các bước hiệp thương nhân sự  bầu cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng quy định…

Tại 2 xã Kim Hỷ và xã Lương Thượng các thành viên đoàn công tác và Đảng ủy chính quyền và các đoàn đã giành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong công tác thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 và công tác sản xuất vụ đông xuân đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Kết luận làm việc tại 2 xã Kim Hỷ và Lương Thượng đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kim Hỷ và xã Lương Thượng, trong việc giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và triển khai nhiệm vụ từ đầu năm. Đồng thời đề nghị lãnh đạo 02 xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu huyện giao ngay từ đầu năm; nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng, đặc biệt là người đứng đầu; tập trung lãnh đạo chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp đảm bảo đúng khung thời vụ; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích không chủ động được nước sản xuất; chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, sử dụng Email công vụ trong xử lý công việc đặc biệt là bộ phận một cửa, một cửa điện tử liên thông. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát. Thường xuyên quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xử lý tốt những vấn đề có dư luận trái chiều trên địa bàn. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận. Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu 2 xã cần thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của cấp trên, tiếp tục triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã xây dựng, tiếp tục nắm chắc di biến động để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; Trong công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã cần quán triệt nghiêm phương châm: “Đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân”, đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại, là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp do vậy cấp ủy, chính quyền xã cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ, các ngành, các cấp và toàn dân về tầm quan trọng của cuộc bầu cử, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử…

Trước đó, đoàn công tác của huyện đã làm việc với thôn Bản Kẹ xã Kim Hỷ và thôn Nà Làng, xã Lương Thượng./.

 Quốc Khánh

Bài trướcĐồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình trước, trong, sau Tết và tình sản xuất vụ xuân, công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Trần Phú và Cư Lễ
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 03 tháng 3 năm 2021