Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Chiều ngày 07/9/2021, đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện về tình hình thực hiện công tác giải ngân các nguồn vốn và quản lý điều hành ngân sách năm 2021, cùng dự có đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, ngay từ đầu năm Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đã xây dựng kế hoạch công tác cụ thể giao nhiệm vụ cho từng bộ phận và công chức để thực hiện nhiệm vụ, tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 kịp thời đúng thời gian quy định; chủ động tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện công tác thu, chi ngân sách ngay từ đầu năm; Tham mưu tổ chức tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán năm 2021.

Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu từ là 72 tỷ 544 triệu đồng giải ngân đến ngày 06/9/2021 được 25 tỷ 141 triệu đồng đạt 35% kế  hoạch. Trong đó, nguồn tỉnh điều hành kế hoạch vốn giao 14 tỷ 005 triệu đồng đến nay đã giải ngân được 7 tỷ 900 triệu đồng đạt 56% kế hoạch; nguồn ngân sách huyện điều hành kế hoạch vốn giao 58 tỷ 539 triệu đồng đến nay đã giải ngân được 7 tỷ 241 triệu đồng đạt 29% kế hoạch

Tình hình quyết toán các dự án đã hoàn thành tổng hồ tiếp nhận thẩm tra quyết toán là 155 hồ sơ trong đó đã thm tra phê duyệt là 134 hồ sơ, tổng mức đầu tư 66 tỷ 491 triệu đồng; số đang tiếp tục là 21 hồ sơ, với tổng giá trị đề nghị trình thẩm tra phê duyệt là 13 tỷ 388 triệu đồng…

Thực hiện chi thường xuyên đến thời điểm này thực hiện được 211.458/355.688 triệu đồng đạt 63 % kế hoạch giao trong đó chi sự nghiệp kinh tế được 2.506/13.688 triệu đồng, đạt 18,3%; chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, truyền thông, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đạt từ 46,6% đến 69%; chi quốc phòng an ninh đạt 62,5%; chi trợ cấp ngân sách xã đạt 75,8%….

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và chưa đạt được trong công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2021 để từ đó đưa những giải pháp thực hiện tốt trong những tháng cuối năm 2021.

Phát buổi kiết luận buổi làm việc đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, của địa phương, để đảm bảo giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo đúng kế hoạch, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các phòng, ban chuyên môn của huyện cần rà soát lại kế hoạch vốn, tình hình giải ngân thực tế các dự án để kịp thời tập trung đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn, phấn đấu đạt tỷ lệ cấp trên giao trong năm 2021. Đồng thời báo cáo tiến độ giải ngân các nguồn vốn về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 26 hng tháng.../.

Quốc Khánh

Bài trướcTrong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 02/9, Na Rì phát hiện 15 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
Bài tiếp theoVăn bản hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam”