Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 61 tại huyện Na Rì

           Làm việc với đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Nông Đức Chiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nông Quang Kế – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, có mặt các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện.

          Năm 2018, Ban Chỉ đạo Đề án 61 của huyện đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách. Công tác phối hợp với các ngành trong thực hiện Đề án được thực hiện tốt, cụ thể, ngành nông nghiệp đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng chương trình, dự án, hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Ngành Lao động, Thương binh & Xã hội phối hợp tổ chức được 4 lớp đào tạo nghề cho hơn 130 lao động nông thôn theo Quyết định 1956/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

          Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có 865 hộ đăng ký thực hiện phong trào, trong đó có: 37 hộ đăng ký cấp tỉnh, 198 hộ đăng ký cấp huyện và 630 hộ đăng ký cấp xã, với 20 mô hình nuôi trâu sinh sản, 5 mô hình nuôi lợn thịt; 1 mô hình chế biến chè và 1 mô hình máy cày phục vụ sản xuất. Vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới được trên 1.500 công lao động. Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, xã đã vận động được gần 580 triệu đồng, trong đó nguồn của huyện được hơn 220 triệu đồng, riêng nguồn quỹ của huyện giải ngân 2 dự án trồng rau sạch tại thị trấn Yến Lạc và dự án chăn nuôi ngựa sinh sản tại xã Lương Thành cho 14 hộ vay với số tiền 110 triệu đồng.

          Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề án 61 của huyện để có giải pháp khắc phục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

          Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của huyện Na Rì trong thực hiện Đề án 61 về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”, đồng thời đề nghị trong thời gian tiếp theo các thành viên BCĐ thực hiện Đề án tiếp tục phát huy tốt vai trò, thực hiện tốt công tác phối hợp với Hội Nông dân trong thực hiện Đề án 61 và Đề án 673 về việc “Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn, để các đối tượng được dạy nghề tham gia các nhóm sở thích, Tổ hợp tác, Hợp tác xã trên địa bàn. Ngành nông nghiệp phối hợp với Hội Nông dân tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, xây dựng các mô hình, Tổ hợp tác, HTX sản xuất gắn với chuỗi liên kết; Hội Nông dân huyện chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhất là trong xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, bảo vệ môi trường nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

          Trước đó, đoàn kiểm tra của tỉnh đã đến kiểm tra việc thực hiện Đề án 61 tại xã Cường Lợi./.