Đoàn công tác của huyện thẩm định nông thôn mới xã Hảo Nghĩa

           Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Hảo Nghĩa báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới theo từng tiêu chí, qua báo cáo tính đến thời đểm này cơ bản xã đã đạt được 19 tiêu chí.

          Trước đó Đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra và thẩm định thực tế các hạng mục theo tiêu chí nông thôn mới, đoàn công tác đều đánh giá cao kết quả và những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã đạt được nhất là huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, chính quyền và nhân dân trong xã, thực hiện tốt việc quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Nông thôn mới, các thành viên của Đoàn công tác cũng đã thẳng thắn chỉ rõ một số mặt còn hạn chế, cần bổ sung như: Một số đường dây điện sau công tơ phải thực hiện đúng quy định về chiều cao, nâng cấp cột điện, một số gia đình còn để chuồng trại gia súc chưa đúng quy định theo tiêu chí v .v…

          Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Nông Quang Kế – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã tiếp tục khắc phục các tiêu chí còn hạn chế, đặc biệt là môi trường, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng chuồng trại đúng quy định, hợp vệ sinh, khẩn trương thu dọn các công trình đã xây xong như trường học, đồng thời trồng hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, xây dựng quy chế về rác thải, tiếp tục kêu gọi, vận động nhân dân và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu các tiêu chí đều đạt được kết quả cao hơn./.