Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các Đài truyền thanh cơ sở thuộc các xã phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

           UBND tỉnh Bắc Kạn vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các Đài truyền thanh cơ sở thuộc các xã phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tại các xã: Bộc Bố (huyện Pác Nặm); Rã Bản (huyện Chợ Đồn); Như Cố (huyện Chợ Mới); Cao Trĩ, Hà Hiệu (huyện Ba Bể); Kim Lư, Cường Lợi (huyện Na Rì). Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới và nâng cấp các Đài truyền thanh cơ sở để đảm bảo đạt và duy trì tiêu chí số 8.3 về thông tin và truyền thông đối với các xã phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017 và năm 2018.

Quy mô thiết bị, vật tư đầu tư mới của 01 Đài truyền thanh xã theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Chi tiết Tại đây ./.

Bài trướcTriển khai thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Na Rì, năm 2017
Bài tiếp theoTruyền thông về quản lý chất thải y tế trên địa bàn huyện Na Rì, giai đoạn 2017 – 2021