Danh mục văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021

Căn cứ Văn bản số 481 /STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 27/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về việc cung cấp thông tin và đăng tải Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.

Danh mục tải tại đây:

Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, rừng

Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây