Đảng bộ huyện Na Rì lãnh đạo nhân dân tập trung phát triển kinh tế

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Na Rì luôn chú trọng gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh ở địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Trong năm 2020, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. Do đó, công tác xây dựng Đảng của huyện đã đạt được những kết quả nhất định. Việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; kết nạp đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát, triển khai các quy định, quyết định của Trung ương; nắm tình hình quần chúng, kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2020 trên địa bàn huyện, cấp phát các loại tài liệu, hướng dẫn nghi lễ chào cờ đầu tuần và lập sổ ghi danh “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được 04 tập thể, 17 cá nhân tại các đơn vị. Khen thưởng 18 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2020). Tham gia cuộc thi “Bắc Kạn học tập và làm theo Bác” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kết quả giành giải nhất.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện phối hợp mở 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc với 40 học viên; 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng cho 158 quần chúng ưu tú (trong đó có 39 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020); 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới với 140 học viên tham gia. Phối hợp với Trường chính trị tỉnh quản lý và tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính K56, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K63 mở tại huyện.

Đối với công tác xây dựng Đảng về tổ chức: Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Ban hành quyết định giải thể các Đảng bộ: xã Văn Học, xã Lương Hạ; Quyết định thành lập các Đảng bộ: Thị trấn Yến Lạc, xã Cường Lợi,  xã Văn Lang, xã Trần Phú, xã Văn Vũ, xã Sơn Thành. Chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các phó bí thư, giới thiệu nhân sự để bầu kiện toàn các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể, bố trí cán bộ, công chức các xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14.

Lễ công bố Quyết định thành lập xã Trần phú

Song song với đó, Đảng bộ huyện còn thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Năm 2020, Đảng bộ huyện Na Rì đã kết nạp được 76 đảng viên; công nhận chính thức 91 đồng chí. Kết quả xét phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2020, toàn Đảng bộ có 10 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 36 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3 chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường. Việc tự phê bình và phê bình trong mỗi Chi uỷ, cấp uỷ và đảng viên được Huyện uỷ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các tổ chức cơ sở Đảng luôn tích cực cải tiến nội dung sinh hoạt, từng bước nâng cao về chất lượng, nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, nâng cao trình độ lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, ý thức kỷ luật và phẩm chất đạo đức của đội ngũ đảng viên.

Nhờ chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện đã phát huy được trí tuệ tập thể, kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp đúng đắn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, ổn định chính trị ở địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Thiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Rì cho biết: “Năm qua, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ được chú trọng, vai trò của các tổ chức Đảng, phương thức lãnh đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, kỷ cương, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, các mặt công tác Đảng ở cơ sở dần đi vào nề nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảngchất lượng đảng viên được củng cố và nâng lên. Trong năm, kết nạp đảng viên mới đạt 126% KH. Từ đó năm 2020, các chỉ tiêu chính về phát triển kinh tế – xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch. Trong năm có 16 sản phẩm đăng ký chương trình OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đăng ký nâng hạng sao OCOP, 13 sản phẩm đăng ký sản phẩm mới, có 01 sản phẩm đề nghị nâng cấp từ 4 sao lên 5 sao là sản phẩm miến dong của HTX Tài Hoan và đây cũng là sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Châu Âu”.

Sản phẩm Miến dong của HTX Tài Hoan, xã Côn Minh đạt

tiêu chuẩn 4 sao đã được xuất khẩu sang Châu Âu

Việc thường xuyên quan tâm củng cố xây dựng các Đảng bộ, chi bộ cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2020, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt hơn 35.000 tấn, đạt hơn 102% KH. Bình quân lương thực đầu người đạt hơn 838 kg/ người/ năm, đạt hơn 104% KH, tăng hơn 35kg/người/năm so với năm 2019. Hệ số sử dụng đất đạt 1,89 lần. Tổng thu ngân sách được 24.878/18 tỷ đồng, đạt hơn 138% KH.

Cây dong riềng là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay có 01 xã đạt 19/19 tiêu chí và tiếp tục duy trì, nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt; 01 xã đạt 15-18 tiêu chí, 12 xã đạt 10-14 tiêu chí; 02 xã đạt 5-9 tiêu chí, ước đạt 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Số thôn đạt nông thôn mới là 05/15, chiếm hơn 33%.

Việc phát triển các mô hình kinh tế được triển khai thực hiện tốt

Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và nghiêm túc của Đảng bộ huyện trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đã giúp các cấp uỷ nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng trong tình hình mới. Từ đó, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở và tạo được sự tin cậy của người dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Hoàng Văn Thiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Rì cho biết thêm: “Đảng bộ huyện xác định phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, là nền tảng cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Năm 2021, Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án số 07 ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới nâng cao chất lượng công tác quán triệt học tập và tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giai đoạn 2017 – 2022. Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, các cơ quan, tổ chức theo quy định 101 của Trung ương; quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.”

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Na Rì tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi, Đảng bộ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021./.

  Diệu Thu

Bài trướcĐồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với huyện Na Rì
Bài tiếp theoNa Rì phát triển các sản phẩm OCOP