Đảng bộ huyện Na Rì gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Na Rì luôn chú trọng gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh ở địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Trong năm 2021, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Do đó, công tác xây dựng Đảng của huyện đã đạt được những kết quả nhất định. Việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; kết nạp đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát, triển khai các quy định, quyết định của Trung ương; nắm tình hình quần chúng, kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2021 trên địa bàn huyện, ban hành hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, sau tập huấn các thành viên đã tham gia tích cực cùng các lực lượng đánh các trang bài, “báo xấu” các tài khoản đưa tin phản động, sai sự thực trên mạng facebook.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện phối hợp mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với  hơn 140 học viên tham gia. Mở được 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với hơn 180 học viên tham gia. Phối hợp với Trường chính trị tỉnh Bắc Kạn tổ chức đào tạo được 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho 159 học viên; Mở 01 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho Hội Liên hiệp phụ nữ Huyện với 34 học viên; Phối hợp mở 01 lớp Kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 với 82 học viên tham gia.

Song song với đó, Đảng bộ huyện còn thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Năm 2021, Đảng bộ huyện Na Rì đã kết nạp được 120 đảng viên. Kết quả xét phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2021, toàn Đảng bộ có 9 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 38 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường, việc tự phê bình và phê bình trong mỗi Chi uỷ, cấp uỷ và đảng viên được Huyện uỷ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các tổ chức cơ sở Đảng luôn tích cực cải tiến nội dung sinh hoạt, từng bước nâng cao về chất lượng, nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, nâng cao trình độ lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, ý thức kỷ luật và phẩm chất đạo đức của đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Hoàng Văn Thiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

thăm mô hình Cam đường canh ở thôn Pác Ban, xã Văn Minh

Nhờ chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện đã phát huy được trí tuệ tập thể, kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp đúng đắn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, ổn định chính trị ở địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Thiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Rì cho biết: “Trong năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Do đó các chỉ têu, nhiệm vụ cơ bản đều hoàn thành và hoàn thành vượt  mức. Tổng diện tích gieo trồng và trồng rừng vượt kế hoạch, thu ngân sách tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, chi ngân sách điều hành, quản lý đúng luật định; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép được phát hiện và xử lý theo quy định; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng; điều tra, xét xử các vụ án đúng quy định pháp luật. Công tác xây dựng Đảng đạt những kết quả nhất định, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát, triển khai các quy định, quyết định của Trung ương, nắm tình hình quần chúng, kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở, bồi dưỡng lý luận chính trị được tổ chức thực hiện đúng quy định. Đánh giá xếp loại năm 2021, các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”.

Việc thường xuyên quan tâm củng cố xây dựng các Đảng bộ, chi bộ cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2021, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 34.400 tấn, đạt hơn 100% KH; bình quân lương thực đầu người đạt hơn 817 kg/người/năm, đạt hơn 102% KH. Thu ngân sách vượt kế hoạch giao. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân mỗi xã đạt 12,75/19 tiêu chí/xã. Trong đó 01 xã là xã Kim Lư đạt 19 tiêu chí và duy trì xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã Cường Lợi đạt 16 tiêu chí; 13 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí và 01 xã là xã Kim Hỷ đạt dưới 10 tiêu chí.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và nghiêm túc của Đảng bộ huyện trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đã giúp các cấp uỷ nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng trong tình hình mới. Từ đó, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở và tạo được sự tin cậy của người dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Na Rì tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi, Đảng bộ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Đồng chí Hoàng Văn Thiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Rì cho biết thêm: “Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 17 ngày 14/12/2021 về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2022. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở tập trung triển khai trên từng lĩnh vực cụ thể. Về lĩnh vực phát triển kinh tế thì phát triển cụ thể kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững giai đoạn 2020- 2025, phát triển chuỗi giá trị của các ngành, hàng có lợi thế, các sản phảm bản địa chủ lực, các sản phẩm OCOP… phù hợp với cơ chế thị trường và điều kiện thực tế của địa phương gắn với phát triển sản xuất hàng hóa và xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quản lý đô thị, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn, tham gia bảo vệ rừng và phát triển rừng, tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản, lâm sản. Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể thì tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện, tổ chức thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm Hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm tốt công tác củng cố, tổ chức Hội, phát triển đoàn viên, hội viên.”

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua sẽ tiếp tục là cơ sở, động lực để Đảng bộ và nhân dân huyện Na Rì có những đổi mới; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Diệu Thu

Bài trướcThông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với huyện Na Rì