Đại hội đại biểu Người cao tuổi thị trấn Yến Lạc lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

          Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội Người cao tuổi thị trấn Yến Lạc đã tích cực tổ chức, triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của hội viên và quần chúng cao tuổi. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành của hội đã phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản của cấp trên, Luật Người cao tuổi, Điều lệ hội bằng nhiều hình thức, kết quả qua 05 năm phát triển mới 178 hội viên, nâng tổng số hội viên người cao tuổi toàn thị trấn hiện nay lên 247 hội viên. Luôn nâng cao việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên các mặt hoạt động Hội về rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí như các hoạt động đi bộ, thể dục dưỡng sinh, luyện tập bóng chuyền hơi và các hoạt động văn nghệ. Đặc biệt đã thành lập, duy trì, phát triển 03 câu lạc bộ gồm: CLB thể dục dưỡng sinh; CLB dân ca các dân tộc và CLB bóng chuyền hơi. Các loại quỹ đều thu đạt và vượt chỉ tiêu, các hoạt động thăm viếng và chúc thọ cho hội viên đều được thực hiện tốt, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương.

          Kết quả, Đại hội đã biểu quyết bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 03 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 03 thành viên. Ban Chấp hành khóa mới cũng đã tín nhiệm bầu ông Nông Minh Hoàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Yến Lạc khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Đại hội Đại biểu Hội người cao tuổi thị trấn Yến Lạc đã thống nhất thông qua các mục tiêu hoạt động của Hội, cụ thể như: Tập hợp 90% người cao tuổi tham gia tổ chức hội; 95% hộ gia đình có người cao tuổi đạt gia đình văn hóa; 85% hội viên cao tuổi là tấm gương sáng; 20% hội viên cao tuổi xuất sắc; 80% chi hội đạt “Tuổi cao gương sáng”; 100% hội viên được chăm sóc sức khỏe, khám bệnh ít nhất 1 lần trong 1 năm và nhất trí thông qua Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi thị trấn Yến Lạc lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.