Đại biểu QH khóa XIV đơn vị tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư tại xã Lương Thành

          Dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Sở Tài chính, Uỷ ban MTTQ tỉnh; phía huyện có Ông Nông Quang Kế – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số cơ quan có liên quan và gần 60 cử tri của xã Lương Thành.

          Tại buổi TXCT, sau khi nghe Đại biểu Quốc hội báo cáo dự kiến Chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV và Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương từ sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV.

           Cử tri đã ý kiến, kiến nghị với Đại biểu Quốc hội các vấn đề như: Chế độ chính sách đối với một số người có công trên địa bàn chưa được quan tâm kịp thời; Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tiêu chí về đường giao thông, vì dân cư sống rải rác, nên việc thực hiện cơ chế đối ứng 30 – 70 là khó khăn, đề nghị Nhà nước xem xét; Nên tăng thời hạn hợp đồng xuất khẩu lao động theo nhu cầu của người đi lao động; Việc hỗ trợ tiền bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị định của Chính phủ đến nay bà con chưa được hưởng lợi…

          Các ý kiến cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền đã được Ông Nông Quang Kế – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Sở Tài chính trả lời làm rõ.

          Các ý kiến khác, đại biểu Quốc hội đã giải trình một số vấn đề; đồng thời tiếp thu những kiến nghị chính đáng để tổng hợp báo cáo Quốc hội, các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương xem xét giải quyết trong thời gian tới./.