Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, khóa 19 tại xã Lạng San, Lương Hạ

 

          Chiều ngày 13/6/2017, Tổ Đại biểu HĐND huyện gồm có Ông Dương Hữu Bường, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Bà Lê Thị Lan, Trưởng phòng dân tộc huyện; Ông Phan Văn Phùng, Bí thư Đảng ủy xã Lạng San đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa 19 tại xã Lạng San.

          Sáng ngày 14/6/2017, Tổ Đại biểu HĐND huyện gồm có Ông Trương Minh Coóc, Trưởng ban kinh tế xã hội; Ông Vũ Việt Bắc, Phó trưởng ban pháp chế HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa 19 tại xã Lương Hạ.

          Tại buổi tiếp xúc cử tri 2 xã trên, Tổ đại biểu HĐND huyện đã báo cáo tóm tắt tới cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Thông báo với cử tri nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa 19.

          Cử tri xã Lạng San có một số ý kiến, kiến nghị như sau: Cần quan tâm hơn nữa trong công tác sản xuất như dịch châu chấu bùng phát trên địa bàn ảnh hưởng tới mùa vụ, Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi để có nước phục vụ sản xuất cho bà con nông dân, quan tâm hơn nữa tới việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cần có định hướng trong phát triển chăn nuôi cho bà con nông dân, xây dựng nhà hiệu bộ cho trường tiểu học, ranh giới  giữa thôn Nà Diệc và Lương Thành đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

 

Ông Dương Hữu Bường, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện TXCT trước kỳ họp thứ 4, khóa 19 tại xã Lạng San

          Cử tri xã Lương Hạ có ý kiến kiến nghị như sau: đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến tiêu chí vệ sinh môi trường, hỗ trợ xi măng xây dựng cống thoát nước phục vụ đi lại cho bà con thôn Đồn Tắm, đề nghị nhà nước quan tâm, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng cho thôn Nà Sang, quan tâm tới việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hệ thống đường điện cao thế, xây dựng cơ sở vật chất cho trường tiểu học và THCS…

 

 

Đại biểu HĐND huyện TXCT trước kỳ họp thứ 4, khóa 19 tại xã Lương Hạ

          Những ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã và Đại biểu HĐND huyện tại 2 xã Lạng San, Lương Hạ giải trình làm rõ. Một số ý kiến vượt thẩm quyền cấp trên đã được Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu, hứa sẽ phản ánh tại kỳ họp và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết./.