Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Liêm Thủy, Kim Lư, Côn Minh

 

          * Tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại xã Liêm Thủy gồm: Ông Hoàng Văn Vĩnh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện; Ông: Hoàng Văn Thu – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; Bà Long Thị Thịnh – Chủ tịch Hội nông dân huyện; Bà Nông Thị Thu Huyền – Đội trưởng hành chính nhân sự, Chi cục thuế huyện; Ông Hà Văn Kỳ – Chủ tịch UBND xã Liêm Thủy.

          * Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri tại xã Kim Lư gồm: Ông Trương Xuân Dũng – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục &Đào tạo huyện; Bà Nông Thị Thúy – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Nông Văn Du – Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Cường Lợi.

          * Tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri tại xã Côn Minh gồm: Ông Lộc Văn Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Côn Minh.

          Tại buổi tiếp xúc cử tri đại diện các Tổ đại biểu HĐND huyện đã thông qua: Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND huyện, khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo hoạt động của đại biểu năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

          Sau đó cử tri đã có ý kiến kiến nghị các nội dung chủ yếu như sau:

          Cử tri xã Liêm Thủy đề nghị: đầu tư xây dựng đường ống dẫn nước để phục vụ cho bà con trong thôn phát triển sản xuất; xem xét đầu tư xây dựng đường giao thông liên thôn và kênh mương nội đồng phục vụ cho bà con sản xuất;  một số ý kiến, kiến nghị việc đầu tư cơ sở vật chất cho trường mầm non; Công trình nhà văn hóa thôn Khuổi Tấy B thi công không đảm bảo, kém chất lượng…

 

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Liêm Thủy

          Cử tri xã Kim Lư đề nghị: cấp trên cấp nguồn kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng cần kịp thời hơn, đặc biệt là nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân cần kịp thời vụ; mong muốn huyện có hướng dẫn cụ thể cho cơ sở thực hiện theo Đề án sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản vì hiện nay chuẩn bị đại hội nhưng xã đang lúng túng trong việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm ở cấp thôn, bản .v.v.

 

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Kim Lư

          Cử tri xã Côn Minh đề nghị: hỗ trợ đường ống dẫn nước để sản xuất 2 vụ lúa và mở rộng đường Bê tông từ đường chính đến nhà họp thôn; cử tri Chợ B đề nghị sớm giải quyết đơn thư khiếu nại; điều chỉnh, quy hoạch lại hành lang giao thông tại khu chợ A để người dân yên tâm xây dựng; đề nghị được khai thác gỗ rừng trồng để dân kiến thiết nhà cửa; Trạm Y tế xã đề nghị hỗ trợ hoàn thiện đường vào Trạm để bà con nhân dân đi lại thuận tiện.

 

 

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Côn Minh

          Đại biểu HĐND huyện tại các Tổ đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị sẽ phản ánh, chuyển đến các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.