Công văn huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Bài trướcThông báo về việc thực hiện giờ làm việc
Bài tiếp theoKế hoạch điều tra thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng năm 2015 trên địa bàn huyện Na Rì