Công văn hướng dẫn hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2021

Công văn hướng dẫn hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2021 (chi tiết văn bản, hướng dẫn)

Bài trướcUBND huyện Na Rì tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình công tác tháng 7 và bàn nhiệm vụ tháng 8 năm 2021
Bài tiếp theoNa Rì gieo cấy lúa mùa đạt trên 97% kế hoạch