Chương trình hành động nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Chương trình hành động nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (tại đây)

Bài trướcThông báo kết luận phiên họp UBND huyện 6 tháng đầu năm 2018
Bài tiếp theoNghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Na Rì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021