Chủ động phòng tránh mưa, lũ

Xem chi tiết Tại đây ./. 

Bài trướcNa Rì ban hành văn bản chỉ đạo sử dụng an toàn thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc giữa các cơ quan nhà nước
Bài tiếp theoCông điện chủ động phòng tránh cơn bão số 6