Chính phủ họp phiên đầu tiên

Sáng ngày 11/8/2021, Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp phiên đầu tiên với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; dự phiên họp có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu huyện Na Rì

Phiên họp Chính phủ được tổ chức với hình thức trực tuyến toàn quốc tới các địa phương. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nếu rõ quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Chính phủ khóa XV nhận nhiệm vụ trong bối cảnh thế giới và trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là đại dịch Covid-19 với biến chủng Delta đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên thế giới và ở Việt Nam, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt kinh tế – xã hội của đất nước. Phiên họp được tổ chức sau Đại hội XIII của Đảng và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021-2025.

Tại phiên họp, Chính phủ đã trình bày các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

Sau đó các đại biểu đã thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và về dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2021-2025.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Phiên họp chính phủ đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới bên cạnh thuận lợi cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là phải đối phó với dịch bệnh COVID-19 nhưng toàn đảng, toàn dân toàn quân đã tiến hành rất thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay; tiến hành Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XV để kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội XIII và các Nghị quyết hội nghị của Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh những yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ cần triển khai để thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan trực thuộc Chính phủ, với khí thế mới, nỗ lực mới, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2025 nhất định sẽ lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Buổi chiều cùng ngày, Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021; công tác phòng chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm./.

Ngọc Oánh

Bài trướcVăn bản thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg và Công văn số 1070/TTg-KGVX ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 11 tháng 8 năm 2021