Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2014

Ngày 25/3/2014, UBND huyện ban hành Chỉ thị số 01//2014/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2014, để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014.

Tại Quyết định, UBND huyện giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị về UBND huyện./.

Bài trướcHội nghị trực tuyến triển khai tuyên truyền sản xuất nông nghiệp hữu cơ
Bài tiếp theoThông báo quy định giờ làm việc