Chỉ thị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

           Để hoàn thành, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 01/11/2018 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019.

           UBND tỉnh Chỉ thị cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện thành phố: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; các văn bản chỉ định trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, bảo đảm chất lượng, thực hiện các khâu sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt, tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng quy trình, quy định của nhà nước, quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, kịp thời giải quyết những vướng mắc, xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân./.

Bài trướcThông báo Kết luận phiên họp thường kỳ UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11,12 năm 2018 và xin ý kiến bổ sung quy hoạch khoáng sản
Bài tiếp theoThông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng