Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

 

          Theo đó, các nội dung cụ thể: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp về tầm quan trọng, giá trị, vai trò của đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế – xã hội;  Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính, cơ quan, trường học… với chủ đề “Đa dạng sinh học và du lịch bền vững”. Tổ chức phát động các phong trào: Bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước. Lồng ghép hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học vào kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.Thông tin về ngày Quốc tế đa dạng sinh học tham khảo tại phụ lục kèm theo.

          Thời gian tổ chức thực hiện lồng ghép vào Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017. Chủ đề: Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch bền vững

          Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 70 đã quyết định năm 2017 là “Năm quốc tế về Du lịch bền vững để phát triển” (A/RES/70/193). Trên tinh thần đó, Công ước Đa dạng sinh học đã lựa chọn chủ đề “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững” cho Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2017. 

          Đa dạng sinh học, ở cấp độ loài và hệ sinh thái là nền tảng của du lịch.Việc nhận thức được tầm quan trọng to lớn của kinh tế du lịch của các khu vực có cảnh quan hấp dẫn và giàu đa dạng sinh học tạo cơ sở cho việc bảo tồn đa dạng sinh học. Nhiều vấn đề được giải quyết trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học trực tiếp ảnh hưởng tới ngành du lịch. Ngành du lịch được quản lý tốt có thể góp phần quan trọng nhằm giảm các nguy cơ hoặc duy trì tăng cường, đối với các quần thể các loài hoang dã và các giá trị đa dạng sinh học thông qua doanh thu du lịch.

          Du lịch có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực trọng tâm của phát triển bền vững, cụ thể là:

          – Tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững

          + Tăng 4% số lượt khách du lịch quốc tế hàng năm trở lên kể từ năm 2009

            + Đóng góp 7% tổng xuất khẩu trên thế giới và 30% xuất khẩu dịch vụ thế giới

          + Đóng góp 1,5 nghìn tỷ USD xuất khẩu từ du lịch quốc tế vào năm 2015

            + Đóng góp 10% GDP thế giới

          – Sự hòa nhập xã hội, việc làm và giảm nghèo

          + Một trong mười một công việc phổ biến nhất toàn cầu

          + Ngành xuất khẩu lớn nhất ở nhiều nước đang phát triển

          + 57% khách du lịch quốc tế năm 2030 từ các nền kinh tế mới nổi

          + Số lao động nữ gần gấp đôi so với các ngành khác

          – Hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

          +Cam kết giảm 5% lượng phát thải CO2 trên thế giới

          + Tăng tài trợ cho bảo tồn di sản, động vật hoang dã và môi trường

          + Có thể là một phương tiện để bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học

          + Phải quản lý bền vững 1,8 tỷ khách quốc tế dự kiến trong năm 2030

          – Các giá trị văn hóa, đa dạng và di sản

          + Phục hồi các hoạt động truyền thống và phong tục tập quán

          + Trao quyền cho cộng đồng và nuôi dưỡng niềm tự hào trong họ

           + Tăng cường sự đa dạng văn hoá

          + Nâng cao nhận thức về giá trị di sản

          – Hiểu biết lẫn nhau, hòa bình và an ninh

          + Xóa bỏ rào cản và xây dựng các liên kết giữa khách du lịch và cộng đồng địa phương.

          + Tạo cơ hội cho những cuộc gặp gỡ văn hoá để xây dựng hòa bình

          + Một lĩnh vực linh hoạt có khả năng phục hồi nhanh từ các mối đe dọa an ninh

          + Một công cụ ngoại giao mềm./.

Bài trướcNa Rì chỉ đạo tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017
Bài tiếp theoNa Rì ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2017